شخصیت شناسی

شانزده تیپ شخصیت MBTI

شاید برایتان بارها پیش آمده باشد که از خود بپرسید شخصیت من چگونه است؟ برای شناخت شخصیت روش ها و راهبردهای زیادی اتخاذ شده است که مهمترین ها آن ها استفاده از تست شخصیت شناسی می باشد. تست شخصیت روشی به منظور ارزیابی ساختارهای شخصیت انسان است. در این مقاله سعی داریم موارد زیر را به منظور آگاهی در مورد شخصیت شناسی و تست های شخصیت با هم مرور کنیم:

 • انواع تست های شخصیت
 • تست های عینی
 • تست شخصیت MBTI
 • تست شخصیت نئو(Neo Pi-R)
 • تست شخصیت چند محوری مینه سوتا (MMPI)
 • تست 16 عاملی کتل
 • تست شخصیت آیزنک
 • تست شخصیت هگزاکو(HEXACO)
 • تست های فرافکن(Projective Measures)
 • تست رورشاخ(Rorschach)
 • تست اندریافت موضوع

انواع تست های شخصیت

روانشناسان به دنبال سنجش شخصیت از طریق روشهای مختلفی هستند. متداول ترین این روش ها شامل تست های عینی و تست هایفرافکن است.

تست های عینی

ارزیابی عینی،استفاده از تست های روانشناختی است که خصوصیات فرد را به گونه ایبررسی می کند که تحت تأثیر اعتقادات شخص آزمایش کننده قرار نگیرد. به این ترتیب، گفته می شود که آنها مستقل از تعصب شدید هستند.

نمونه ای از سوالات تست های عینی؛ تست انلاین شخصیت MBTI

تست شخصیت MBTI

تست شخصیت مایرز-بریگز (MBTI) براساس تئوری شخصیت کارل یونگ است.تستMBTI یکی از محبوب ترینتست های شخصیتی است که برای جمعیت های غیر بالینی(منظور افراد عادی و غیر بیمار است) مورد استفاده قرار می گیرد.  MBTI افراد را در چهار بعد دو قطبی اندازه گیری می کند:

نگرش:برونگرایی-درونگرایی.این مسئله را شامل می شود که آیا کسی “بیرونی” و عمل گرا یا “درونی” و اندیشه گرا باشد.

عملکرد درک شده: حس- شهود. اینبخش نشان می دهد که آیا کسی با استفاده از حواس پنجگانه (حس) اطلاعات را دریافت می کند و یا مبتنی بر شهود آن ها را درک و تفسیر می کند.

عملکرد داوری: تفکر-احساس. این مسئله را تعیین می کند که آیا فرد تمایل به تصمیم گیری بر اساس تفکر عقلانی داردیا احساس همدلیمبنای ارزیابی وی می باشد.

ترجیحات سبک زندگی: قضاوتی-ادراکی. این مسئله به این مورد اشاره دارد که فرد با استفاده از عملکرد قضاوتی خود که مبتنی بر برنامه ریزی و چارچوب است رفتار می کند و یابر اساسعملکرد ادراکی اش که مبتنی بر انعطاف پذیری است با دنیای خارج ارتباط برقرار می کند.

شانزده تیپ شخصیت MBTI

تست شخصیت نئو(Neo Pi-R)

تست شخصیتی نئو برای اندازه گیری ویژگی های شخصیتی با استفاده از مدل پنج عاملی طراحی شده است. طبق مدل پنج عاملی، پنج بعد شخصیت شامل؛ باز بودن به تجربه، با وجدان بودن، برونگرایی، سازش پذیری و روان رنجور بودن است.

تست شخصیت چند محوری مینه سوتا (MMPI)

تست شخصیت چند محوری مینه سوتا (MMPI) پرکاربردترینپرسشنامه شخصیت برای هر دو جمعیت بالینی و غیر بالینی است و معمولاً برای کمک به تشخیص اختلالات شخصیت استفاده می شود. این تست نخستین بار در سال 1943 و با 504 سوال دو گزینه ای (صحیح-غلط) منتشر شد. نسخه ای به روز شده این تست با 567 سوال در سال 1989 منتشر شده است که به MMPI-2 معروف است.

تست 16 عاملی کتل

تست شخصیت 16 عاملی بر اساس نظریه 16 عاملی کتل به اندازه گیریشخصیت می پردازند. لیست ویژگی های شخصیتی زیر برخی از اصطلاحات توصیفی را که برای هر یک از 16 ابعاد شخصیتی توسط کتل توضیح داده شده است، شرح می دهد.

 • انتزاعی بودن (abstractedness): قدرت تخیل در مقابل توانایی عملی
 • هراس (apprehension): نگران در مقابل اعتماد به نفس
 • سلطه (dominance): نیرومندی در مقابل تسلیم بودن
 • پایداری هیجانی (emotional stability): آرام بودن در مقابل پرحرف بودن
 • سرزندگی (liveliness): خودبخود در مقابل محدودیت
 • باز بودن برای تغییر (openness to change): انعطاف پذیری در مقابل وابستگی به چیزهای آشنا
 • کمال گرایی(perfectionism): کنترل شده و منظم در مقابل نامنظم
 • خصوصی گرا (privateness): با احتیاط در مقابل آزاد بودن
 • استدلال(reasoning): تخیلی در مقابل واقع گرا
 • قانون-آگاهی (rule-consciousness): مطیع قانون در برابر بی توجه به قوانین
 • خوداعتمادی (self-reliance): متکی به خود در مقابل وابسته
 • حساسیت (sensitivity): دلسوزانه در مقابل بی رحم
 • جسارت اجتماعی (social boldness): جسور در مقابل خجالتی
 • کشمکش (tension): ناشکیبا در مقابل آرام
 • هوشیاری (vigilance): مشکوک در مقابل اعتماد
 • گرما (warmth): روابط گرم در مقابل کم حرفی

تست شخصیت آیزنک

تست شخصیتآیزنک مبتنی بر الگوی شخصیتی آیزنک است و از یکبررسی بزرگ مطالعاتی و روش های آزمایشگاهی تهیه شده است. تست آیزنک بر سه بعد تمرکز دارد: روانپریشی، برونگرایی و روان رنجوری.

تست شخصیت هگزاکو (HEXACO)

مدل HEXACO از ساختار شخصیت،یک الگوی شش بعدی از شخصیت انسانی است که توسط اشتون و لی ساخته و در کتابی با عنوان فاکتور اچ شخصیت توضیح داده شده است. این تست براساس یافته های حاصل از یک سری مطالعات واژگانی شامل چندینکشور اروپایی و زبانهای آسیایی شش عامل را بیان می کند.ابعاد این تست عبارتند از صداقت-فروتنی (H)، احساسات (E) ، برونگرایی (X)، توافق (A)، با وجدان بودن (C) و گشودگی به تجربه (O).

 

تست های فرافکن(Projective Measures)

تست های فرافکن بر خلاف آزمایش های عینی، بر اعتقادات مجرییا آزمایش کننده مبتنی هستند. آزمایشاتفرافکن مبتنی بر روانشناسی فرویدی (روانکاوی) است.

توجه-تست های فرافکن به دلیل داشتن اعتبار و روایی ضعیف، فاقد شواهد علمی و تکیه بیش از حد به قضاوت ذهنیروانشناس مورد انتقاد قرار می گیرند.

تست رورشاخ(Rorschach)

تست رورشاخ از ده تکه جوهر تشکیل شده است، که توسط  هرمن رورشاخ تهیه شده است. این تست می تواند برای بررسی شخصیت و عملکرد عاطفی فرد مورد استفاده قرار گیرد و تصور می شود که نگرش و انگیزه های ناخودآگاه را اندازه گیری می کند.

تست اندریافت موضوع

تست اندریافت موضوع (TAT) شامل 30 کارت (از جمله یک کارت خالی) است که نقشه های مبهم را به تصویر می کشد. مانند آزمایشرورشاخ، به نظر می رسد این تست ویژگی های شخصیتی و عملکرد عاطفییک فرد را نشان می دهد.

نکته بسیار مهم-تست های شخصیت تنها بخشی از فرایند مشاوره شغلی و تحصیلی است. بنابراین استفاده از سایر تست ها از جمله تست رغبت سنج استرانگ و تست هوش گاردنر در ترکیب با تست های شخصیتی نظیر تست شخصیت MBTI و یا تست شخصیت کتل می تواند نتایج سودمندی برای انتخاب هدفمند در اختیار فرد قرار دهد.

مجله ای سنج راهی برای شناخت و توسعه شخصیت من

همانطور که گفته شد شناخت شخصیتنیازمند سنجش دقیق آن است. پس از سنجش شخصیت با استفاده از تست های بین المللی در سایت ای سنج لازم است تا ما آگاهی و دانش مان را به منظور هرچه بهتر خودشناسی افزایش دهیم. مجله ای سنج به شما کمک می نماید تا با آگاهی بیشتر در مورد جنبه های روانشناختی خود به رشد فردی تان کمک نمایید. شناخت بهتر خودمان و دیگران باعث می شود تا بتوانیم با کمک هم استرس ها و نگرانی ها و مشکلات روانشناختی را بهتر مدیریت نموده و گام موثری در راستای سلامت جامعه مان برداریم.

تعمیرات موبایل

نظرات کاربران (0)

guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments