آموزش نصب لاستیک آب بندی درب پشت سامسونگ S6 Edge

آموزش نصب لاستیک آب بندی درب پشت S6 Edge سامسونگ

Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement
درجه سختی : متوسط
مراحل : 9
زمان : 15 الی 20 دقیقه
درجه سختی مراحل زمان
متوسط 9 15 الی 20 دقیقه

مختصری درباره این آموزش

اگرچه گلکسی S6 Edge سامسونگ از استاندارد ضد آب سری IP بهره‌مند نیست، اما سامسونگ برای جلوگیری از نفوذ ساده آب به داخل این گوشی و آسیب دیدن گوشی یک لاستیک آب بندی را در اطراف درب پشت این گوشی تعبیه کرده است.  طبیعی است که با هر بار باز کردن درب پشت این گوشی به منظور تعمیر موبایل باید نصب لاستیک آب بندی درب پشت Galaxy S6 Edge هم انجام شود. لازم به اشاره است که گلکسی S6 سامسونگ هم دقیقا از یک لاستیک آب بندی مشابه در اطراف درب پشت خود بهره می‌برد که پروسه تعویض آن کاملا مشابه با مراحلی است که در این مقاله به آن اشاره می‌شود. بنابراین در ادامه مطالب تعمیرات موبایل به آموزش نحوه نصب لاستیک آب بندی درب پشت Galaxy S6 Edge می‌پردازیم. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل شرح داده شده سوالی داشتید، می‌توانید از کارشناسان واحد تعمیر شرکت موبایل کمک راهنمایی بخواهید. با ما همراه باشید.

قطعات اصلی مورد نیاز در تعمیرات S6 Edge سامسونگ

 

مرحله 1: باز کردن کاور روی لاستیک آب بندی

روی لاستیک آب بندی درب پشت Galaxy S6 Edge سامسونگ یک تلق کشیده شده تا از آن حفاظت کند. در مرحله نخست این تلق را باز کنید.
 • روی لاستیک آب بندی درب پشت Galaxy S6 Edge سامسونگ یک تلق کشیده شده تا از آن حفاظت کند. در مرحله نخست این تلق را باز کنید.
 • روی لاستیک آب بندی درب پشت Galaxy S6 Edge سامسونگ یک تلق کشیده شده تا از آن حفاظت کند. در مرحله نخست این تلق را باز کنید.
 • روی لاستیک آب بندی درب پشت Galaxy S6 Edge سامسونگ یک تلق کشیده شده تا از آن حفاظت کند. در مرحله نخست این تلق را باز کنید.

مرحله 1: باز کردن کاور روی لاستیک آب بندی

 • روی لاستیک آب بندی درب پشت Galaxy S6 Edge سامسونگ یک تلق کشیده شده تا از آن حفاظت کند. در مرحله نخست این تلق را باز کنید.

مرحله 2: قرار دادن لاستیک روی درب پشت

لاستیک آب بندی را به همراه تلقی که در پشت آن واقع شده است، روی درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge سامسونگ نصب کنید. دقت کنید که لاستیک آب بندی دقیقا در اطراف درب پشت گوشی قرار بگیرد.
 • لاستیک آب بندی را به همراه تلقی که در پشت آن واقع شده است، روی درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge سامسونگ نصب کنید. دقت کنید که لاستیک آب بندی دقیقا در اطراف درب پشت گوشی قرار بگیرد.
 • لاستیک آب بندی را به همراه تلقی که در پشت آن واقع شده است، روی درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge سامسونگ نصب کنید. دقت کنید که لاستیک آب بندی دقیقا در اطراف درب پشت گوشی قرار بگیرد.
 • لاستیک آب بندی را به همراه تلقی که در پشت آن واقع شده است، روی درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge سامسونگ نصب کنید. دقت کنید که لاستیک آب بندی دقیقا در اطراف درب پشت گوشی قرار بگیرد.

مرحله 2: قرار دادن لاستیک روی درب پشت

 • لاستیک آب بندی را به همراه تلقی که در پشت آن واقع شده است، روی درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge سامسونگ نصب کنید. دقت کنید که لاستیک آب بندی دقیقا در اطراف درب پشت گوشی قرار بگیرد.

مرحله 3: فشار دادن لاستیک روی درب پشت

با انگشت خود لاستیک آب بندی را روی درب پشت گوشی فشار دهید تا بخش زیرین آن کاملا روی درب پشت گوشی محکم شود.
 • با انگشت خود لاستیک آب بندی را روی درب پشت گوشی فشار دهید تا بخش زیرین آن کاملا روی درب پشت گوشی محکم شود.
 • با انگشت خود لاستیک آب بندی را روی درب پشت گوشی فشار دهید تا بخش زیرین آن کاملا روی درب پشت گوشی محکم شود.
 • با انگشت خود لاستیک آب بندی را روی درب پشت گوشی فشار دهید تا بخش زیرین آن کاملا روی درب پشت گوشی محکم شود.

مرحله 3: فشار دادن لاستیک روی درب پشت

 • با انگشت خود لاستیک آب بندی را روی درب پشت گوشی فشار دهید تا بخش زیرین آن کاملا روی درب پشت گوشی محکم شود.

تعمیرات موبایل، هر جا و هر وقت

روش اول: اعزام تعمیرکار موبایل به منزل یا محل کار شما

روش دوم: ارسال موبایل شما با پیک رایگان به مرکز تعمیرات موبایل‌کمک

سفارش تعمیر موبایل

مرحله 4: باز کردن تلق بزرگ (خارجی)

تلقی که روی لاستیک آب بندی قرار دارد را باز کنید.
 • تلقی که روی لاستیک آب بندی قرار دارد را باز کنید.
 • تلقی که روی لاستیک آب بندی قرار دارد را باز کنید.
 • تلقی که روی لاستیک آب بندی قرار دارد را باز کنید.

مرحله 4: باز کردن تلق بزرگ (خارجی)

 • تلقی که روی لاستیک آب بندی قرار دارد را باز کنید.

مرحله 5: باز کردن تلق کوچک (داخلی)

تلقی که در ابعاد کوچک تر دقیقا روی درب پشت گلکسی S6 Edge نصب شده را هم باز کنید.
 • تلقی که در ابعاد کوچک تر دقیقا روی درب پشت گلکسی S6 Edge نصب شده را هم باز کنید.
 • تلقی که در ابعاد کوچک تر دقیقا روی درب پشت گلکسی S6 Edge نصب شده را هم باز کنید.
 • تلقی که در ابعاد کوچک تر دقیقا روی درب پشت گلکسی S6 Edge نصب شده را هم باز کنید.

مرحله 5: باز کردن تلق کوچک (داخلی)

 • تلقی که در ابعاد کوچک تر دقیقا روی درب پشت گلکسی S6 Edge نصب شده را هم باز کنید.

مرحله 6: تمیز کردن اطراف درب پشت

با نوک کاتر یا پنس اطراف درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را تمیز کنید، چون احتمال دارد باقی مانده های لاستیک آب بندی قبلی روی آن چسبیده باشند.
 • با نوک کاتر یا پنس اطراف درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را تمیز کنید، چون احتمال دارد باقی مانده های لاستیک آب بندی قبلی روی آن چسبیده باشند.
 • با نوک کاتر یا پنس اطراف درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را تمیز کنید، چون احتمال دارد باقی مانده های لاستیک آب بندی قبلی روی آن چسبیده باشند.
 • با نوک کاتر یا پنس اطراف درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را تمیز کنید، چون احتمال دارد باقی مانده های لاستیک آب بندی قبلی روی آن چسبیده باشند.

مرحله 6: تمیز کردن اطراف درب پشت

 • با نوک کاتر یا پنس اطراف درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را تمیز کنید، چون احتمال دارد باقی مانده های لاستیک آب بندی قبلی روی آن چسبیده باشند.

 • نکته: برای انجام این کار خیلی دقت کنید تا به گوشه های درب پشت گوشی آسیب و صدمه‌ای وارد نشود.

مرحله 7: تمیز کردن اطراف بدنه اصلی گوشی

با پنس اطراف بدنه اصلی گلکسی S6 یا S6 Edge را هم تمیز کنید و باقی مانده های لاستیک آب بندی پیشین را از اطراف بدنه اصلی گوشی باز نمایید.
 • با پنس اطراف بدنه اصلی گلکسی S6 یا S6 Edge را هم تمیز کنید و باقی مانده های لاستیک آب بندی پیشین را از اطراف بدنه اصلی گوشی باز نمایید.
 • با پنس اطراف بدنه اصلی گلکسی S6 یا S6 Edge را هم تمیز کنید و باقی مانده های لاستیک آب بندی پیشین را از اطراف بدنه اصلی گوشی باز نمایید.

مرحله 7: تمیز کردن اطراف بدنه اصلی گوشی

 • با پنس اطراف بدنه اصلی گلکسی S6 یا S6 Edge را هم تمیز کنید و باقی مانده های لاستیک آب بندی پیشین را از اطراف بدنه اصلی گوشی باز نمایید.

مرحله 8: قرار دادن درب پشت روی بدنه اصلی

لبه فوقانی درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را روی بدنه اصلی گوشی بنشانید. این مرحله از کار باید خیلی دقیق انجام شود.
 • لبه فوقانی درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را روی بدنه اصلی گوشی بنشانید. این مرحله از کار باید خیلی دقیق انجام شود.
 • لبه فوقانی درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را روی بدنه اصلی گوشی بنشانید. این مرحله از کار باید خیلی دقیق انجام شود.
 • لبه فوقانی درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را روی بدنه اصلی گوشی بنشانید. این مرحله از کار باید خیلی دقیق انجام شود.

مرحله 8: قرار دادن درب پشت روی بدنه اصلی

 • لبه فوقانی درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را روی بدنه اصلی گوشی بنشانید. این مرحله از کار باید خیلی دقیق انجام شود.

مرحله 9: نصب لاستیک آب بندی درب پشت Galaxy S6 Edge

به تدریج درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را کاملا روی بدنه گوشی قرار داده و به اطراف آن فشار وارد کنید تا درب پشت و بدنه گوشی محکم به هم متصل شوند. به همین سادگی نصب لاستیک آب بندی درب پشت Galaxy S6 Edge انجام شده است. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل تعمیر موبایل سوالی داشتید، می‌توانید از کارشناسان موبایل کمک راهنمایی بخواهید.
 • به تدریج درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را کاملا روی بدنه گوشی قرار داده و به اطراف آن فشار وارد کنید تا درب پشت و بدنه گوشی محکم به هم متصل شوند. به همین سادگی نصب لاستیک آب بندی درب پشت Galaxy S6 Edge انجام شده است. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل تعمیر موبایل سوالی داشتید، می‌توانید از کارشناسان موبایل کمک راهنمایی بخواهید.
 • به تدریج درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را کاملا روی بدنه گوشی قرار داده و به اطراف آن فشار وارد کنید تا درب پشت و بدنه گوشی محکم به هم متصل شوند. به همین سادگی نصب لاستیک آب بندی درب پشت Galaxy S6 Edge انجام شده است. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل تعمیر موبایل سوالی داشتید، می‌توانید از کارشناسان موبایل کمک راهنمایی بخواهید.
 • به تدریج درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را کاملا روی بدنه گوشی قرار داده و به اطراف آن فشار وارد کنید تا درب پشت و بدنه گوشی محکم به هم متصل شوند. به همین سادگی نصب لاستیک آب بندی درب پشت Galaxy S6 Edge انجام شده است. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل تعمیر موبایل سوالی داشتید، می‌توانید از کارشناسان موبایل کمک راهنمایی بخواهید.

مرحله 9: نصب لاستیک آب بندی درب پشت Galaxy S6 Edge

 • به تدریج درب پشت گلکسی S6 یا S6 Edge را کاملا روی بدنه گوشی قرار داده و به اطراف آن فشار وارد کنید تا درب پشت و بدنه گوشی محکم به هم متصل شوند. به همین سادگی نصب لاستیک آب بندی درب پشت Galaxy S6 Edge انجام شده است. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل تعمیر موبایل سوالی داشتید، می‌توانید از کارشناسان موبایل کمک راهنمایی بخواهید.

نظرات کاربران (1)

guest
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
صدرا عربزاده
صدرا عربزاده
3 سال گذشته

از کجا باید لاستیک تهیه کنم و قیمتش چنده؟