آموزش تعمیرات آیفون: تعویض آنتن وای فای آیفون 5 اپل

آموزش تعویض آنتن وای فای آیفون ۵ اپل

iPhone 5 Volume Controls Replacement
درجه سختی : متوسط
مراحل : 35
زمان : 90 - 60 دقیقه
درجه سختی مراحل زمان
متوسط 35 90 - 60 دقیقه

مختصری درباره این آموزش

تعویض آنتن وای فای آیفون 5 در شرایطی لازم است که گوشی کیفیت آنتن دهی وای فای خود را از دست داده و در حین استفاده از اتصال وای فای قطع و وصل شود. خوشبختانه تعویض آنتن وای فای آیفون 5 کار چندان سختی نیست و ظرف مدت زمان 60 الی 90 دقیقه قابل انجام خواهد بود. در ادامه مطالب تعمیرات موبایل به آموزش تصویری و مرحله به مرحله نحوه تعویض آنتن وای فای آیفون 5 اپل می‌پردازیم. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل شرح داده شده سوالی داشتید، می‌توانید ضمن تماس با کارشناسان واحد پشتیبانی شرکت موبایل کمک از آن ها راهنمایی دقیق تری بخواهید. با ما همراه باشید.

چه چیزهایی نیاز دارید؟

مرحله 1 (در صورت نیاز): چسب زدن روی صفحه نمایش

اگر شکستگی یا ترکی روی صفحه نمایش گوشی وجود دارد، با چند لایه چسب نواری پهن روی نمایشگر آیفون را بپوشانید.
 • اگر شکستگی یا ترکی روی صفحه نمایش گوشی وجود دارد، با چند لایه چسب نواری پهن روی نمایشگر آیفون را بپوشانید.
 • قبل از شروع تعمیر با دقت صفحه نمایش آیفون را بررسی کنید. اگر شکستگی یا ترکی روی صفحه نمایش گوشی وجود دارد، با چند لایه چسب نواری پهن روی نمایشگر آیفون را بپوشانید.
 • قبل از شروع تعمیر با دقت صفحه نمایش آیفون را بررسی کنید. اگر شکستگی یا ترکی روی صفحه نمایش گوشی وجود دارد، با چند لایه چسب نواری پهن روی نمایشگر آیفون را بپوشانید.

مرحله 1 (در صورت نیاز): چسب زدن روی صفحه نمایش

 • قبل از شروع تعمیر با دقت صفحه نمایش آیفون را بررسی کنید. اگر شکستگی یا ترکی روی صفحه نمایش گوشی وجود دارد، با چند لایه چسب نواری پهن روی نمایشگر آیفون را بپوشانید.

مرحله 2: باز کردن پیچ های لبه زیرین قاب

دو پیچ 3.6 میلیمتری لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 2: باز کردن پیچ های لبه زیرین قاب

 • نکته: حتما پیش از شروع تعمیر موبایل آیفون شارژ باتری گوشی را خالی کرده و به کمتر از 25 درصد برسانید.

 • دو پیچ 3.6 میلیمتری لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 3: مشخص کردن روش باز کردن قاب آیفون

به منظور باز کردن قاب آیفون 5 می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام قاب کش (iSclack) استفاده می‌شود. این ابزار باز کردن قاب آیفون 5 را خیلی ساده تر از حالت عادی می‌کند
 • به منظور باز کردن قاب آیفون 5 می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام قاب کش (iSclack) استفاده می‌شود. این ابزار باز کردن قاب آیفون 5 را خیلی ساده تر از حالت عادی می‌کند
 • به منظور باز کردن قاب آیفون 5 می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام قاب کش (iSclack) استفاده می‌شود. این ابزار باز کردن قاب آیفون 5 را خیلی ساده تر از حالت عادی می‌کند
 • به منظور باز کردن قاب آیفون 5 می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام قاب کش (iSclack) استفاده می‌شود. این ابزار باز کردن قاب آیفون 5 را خیلی ساده تر از حالت عادی می‌کند

مرحله 3: مشخص کردن روش باز کردن قاب آیفون

 • به منظور باز کردن قاب آیفون 5 می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام قاب کش (iSclack) استفاده می‌شود. این ابزار باز کردن قاب آیفون 5 را خیلی ساده تر از حالت عادی می‌کند. اگر به این ابزار دسترسی دارید، پروسه تعویض دکمه ولوم آیفون 5 را طبق توضیحات مراحل 4 و 5 ادامه دهید. اما اگر به این ابزار دسترسی ندارید باید از روش دوم باز کردن قاب آیفون 5 در آن از ساکشن کاپ و قاب باز کن استفاده می‌شود. نحوه پیاده سازی روش دوم در مراحل 6، 7 و 8 شرح داده شده است.

مرحله 4 (در صورت داشتن قاب کش): قرار دادن آیفون در قاب کش

دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.
 • دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.
 • آیفون 5 تعمیری را در قاب کش قرار دهید.
 • دستگیره قاب کش باز کنید تا کاپ های مکنده آن روی صفحه نمایش و درب پشت آیفون 5 تعمیری بچسبند.

مرحله 4 (در صورت داشتن قاب کش): قرار دادن آیفون در قاب کش

  • دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.

  • آیفون 5 تعمیری را در قاب کش قرار دهید.

  • دستگیره قاب کش باز کنید تا کاپ های مکنده آن روی صفحه نمایش و درب پشت آیفون 5 تعمیری بچسبند.

 • نکته: مطمئن شوید که کاپ های مکنده قاب کش محکم روی درب پشت و جلوی آیفون تعمیری چسبیده باشند.

مرحله 5 (در صورت داشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.
 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.
 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.

مرحله 5 (در صورت داشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.

 • نکته: اگر از قاب کش برای باز کردن قاب آیفون 5 تعمیری استفاده کردید، ادامه پروسه تعمیر موبایل آیفون را از مرحله 9 دنبال کنید.

مرحله 6 (در صورت نداشتن قاب کش): نصب ساکشن کاپ

ساکشن کاپ را مثل عکس ضمیمه شده روی صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری نصب کنید. دقت کنید که ساکشن کاپ بیشتر نزدیک به لبه زیرین قاب گوشی است.

مرحله 6 (در صورت نداشتن قاب کش): نصب ساکشن کاپ

 • ساکشن کاپ را مثل عکس ضمیمه شده روی صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری نصب کنید. دقت کنید که ساکشن کاپ بیشتر نزدیک به لبه زیرین قاب گوشی است.

 • نکته: ساکشن کاپ نباید روی دکمه هوم آیفون 5 تعمیری قرار گیرد. همچنین ساکشن کاپ باید محکم روی نمایشگر آیفون بچسبد.

مرحله 7 (در صورت نداشتن قاب کش): شل کردن لبه زیرین قاب

آیفون 5 تعمیری را روی میز کارتان قرار داده و با نوک قاب باز کن لبه زیرین درب پشت آن را نگه دارید تا جابجا نشود. با دست دیگرتان ساکشن کاپ را گرفته و به سمت عقب بکشید. سعی کنید تمرکز نیروی کششی روی لبه زیرین قاب گوشی معطوف باشد. به آرامی شدت نیروی کششی را افزایش دهید تا شکافی در لبه زیرین قاب آیفون 5 اپل ایجاد گردد.

مرحله 7 (در صورت نداشتن قاب کش): شل کردن لبه زیرین قاب

 • آیفون 5 تعمیری را روی میز کارتان قرار داده و با نوک قاب باز کن لبه زیرین درب پشت آن را نگه دارید تا جابجا نشود. با دست دیگرتان ساکشن کاپ را گرفته و به سمت عقب بکشید. سعی کنید تمرکز نیروی کششی روی لبه زیرین قاب گوشی معطوف باشد. به آرامی شدت نیروی کششی را افزایش دهید تا شکافی در لبه زیرین قاب آیفون 5 اپل ایجاد گردد.

 • نوک قاب باز کن یا اسپاتول را به داخل شکاف ایجاد شده فرو ببرید.

 • اسپاتول یا قاب باز کن را در لبه زیرین قاب آیفون حرکت دهید تا گیره های این بخش آزاد شوند و لبه زیرین قاب گوشی شل گردد.

مرحله 8 (در صورت نداشتن قاب کش): آزاد کردن گیره های سمت راست و چپ قاب

نوک اسپاتول را به لبه های سمت راست و چپ قاب آیفون 5 تعمیری هدایت کرده و با حرکت رفت و برگشت گیره های موجود در این بخش ها را هم آزاد کنید.

مرحله 8 (در صورت نداشتن قاب کش): آزاد کردن گیره های سمت راست و چپ قاب

 • نوک اسپاتول را به لبه های سمت راست و چپ قاب آیفون 5 تعمیری هدایت کرده و با حرکت رفت و برگشت گیره های موجود در این بخش ها را هم آزاد کنید.

 • ساکشن کاپ را از روی صفحه نمایش گوشی بردارید.

 • نکته: در پایان این مرحله باید لبه های سمت راست، چپ و زیرین قاب آیفون 5 تعمیری شل شده باشند و درب جلوی گوشی برای بلند شدن از روی درب پشت آن از طریق این سه بخش مقاومتی نداشته باشد.

مرحله 9: بستن عمودی درب جلوی آیفون

درب جلوی آیفون 5 تعمیری را به صورت کتابی از لبه زیرین باز کنید. زمانی که درب جلوی گوشی حالت عمودی پیدا کرد، آن را با کش به تکیه‌گاهی مناسب وصل کنید.

مرحله 9: بستن عمودی درب جلوی آیفون

 • درب جلوی آیفون 5 تعمیری را به صورت کتابی از لبه زیرین باز کنید. زمانی که درب جلوی گوشی حالت عمودی پیدا کرد، آن را با کش به تکیه‌گاهی مناسب وصل کنید.

 • نکته: به هیچ وجه سعی نکنید که درب جلو و پشت آیفون را در این مرحله کاملا از هم جدا کنید.

مرحله 10: باز کردن پیچ های براکت کانکتور باتری

پیچ 1.8 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 10: باز کردن پیچ های براکت کانکتور باتری

 • پیچ 1.8 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

 • پیچ 1.6 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

مرحله 11: برداشتن براکت کانکتور باتری

براکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 11: برداشتن براکت کانکتور باتری

 • براکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 12: باز کردن کانکتور باتری

کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 12: باز کردن کانکتور باتری

 • کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

 • نکته: مراقب باشید به سوکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری آسیبی وارد نشود.

مرحله 13: باز کردن پیچ های براکت گوشه درب پشت

دو پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 13: باز کردن پیچ های براکت گوشه درب پشت

 • دو پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

 • پیچ 1.6 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

مرحله 14: برداشتن براکت گوشه درب پشت

براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 14: برداشتن براکت گوشه درب پشت

 • براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 15: باز کردن سه کانکتور گوشه درب پشت

کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و دیجیتایزر آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و دیجیتایزر آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و دیجیتایزر آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و دیجیتایزر آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.

مرحله 15: باز کردن سه کانکتور گوشه درب پشت

 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و دیجیتایزر آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.

 • نکته: اگر بعد از تعویض آنتن وای فای آیفون 5 و روشن کردن گوشی متوجه شدید که صفحه نمایش آن خطوط سفید رنگ عجیبی را نشان می‌دهد، احتمالا کانکتور ال سی دی از سوکتش خارج شده است. برای رفع این مشکل باید کانکتور ال سی دی را دوباره روی سوکتش نصب و آیفون تعمیر شده را ریستارت کنید. موثرترین روش ریستارت آیفون در این شرایط خارج کردن باتری و نصب مجدد آن است.

مرحله 16: جداسازی کامل درب پشت و جلوی آیفون

درب جلوی آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت آن جدا کنید.

مرحله 16: جداسازی کامل درب پشت و جلوی آیفون

 • درب جلوی آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت آن جدا کنید.

 • از آنجایی که هدف تعویض آنتن وای فای آیفون 5 است و این قطعه روی درب پشت گوشی قرار دارد، بنابراین دیگر با درب جلوی آیفون کاری ندارید.

مرحله 17: جداسازی باتری

پلاستیک کوچکی که در لبه سمت راست باتری آیفون 5 واقع شده را با انگشت گرفته و به سمت بالا بکشید تا باتری گوشی از درب پشت آیفون بلند شود. کمی با باتری آیفون بازی کنید تا کاملا از روی درب پشت گوشی آزاد شود.

مرحله 17: جداسازی باتری

 • پلاستیک کوچکی که در لبه سمت راست باتری آیفون 5 واقع شده را با انگشت گرفته و به سمت بالا بکشید تا باتری گوشی از درب پشت آیفون بلند شود. کمی با باتری آیفون بازی کنید تا کاملا از روی درب پشت گوشی آزاد شود.

 • باتری آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا نمایید.

 • نکته: اگر بنا به هر دلیل مثل پاره شدن پلاستیک گوشه باتری نتوانستید باتری آیفون 5 را به راحتی از درب پشت گوشی جدا کنید، باید اقداماتی که در مراحل 18، 19 و 20 شرح داده شده‌اند را به منظور جداسازی باتری انجام دهید. اما اگر باتری آیفون در همین مراحل با موفقیت از درب پشت گوشی جدا شد، ادامه پروسه تعمیر موبایل آیفون را از مرحله 21 دنبال نمایید.

مرحله 18 (در صورت پاره شدن پلاستیک کنار باتری): گرما دادن به قاب آیفون

با سشوار یا آی‌اوپنر (iOpener) برای مدت زمان 1 دقیقه به پشت درب پشت آیفون 5 تعمیری گرمای ملایمی بدهید.

مرحله 18 (در صورت پاره شدن پلاستیک کنار باتری): گرما دادن به قاب آیفون

 • با سشوار یا آی‌اوپنر (iOpener) برای مدت زمان 1 دقیقه به پشت درب پشت آیفون 5 تعمیری گرمای ملایمی بدهید.

مرحله 19 (در صورت پاره شدن پلاستیک کنار باتری): بلند کردن باتری

نوک اسپاتول یا قاب باز کن را در زیر باتری آیفون 5 تعمیری فرو برده و خیلی آرام آن را از روی درب پشت گوشی بلند نمایید.
 • نوک اسپاتول یا قاب باز کن را در زیر باتری آیفون 5 تعمیری فرو برده و خیلی آرام آن را از روی درب پشت گوشی بلند نمایید.
 • نوک اسپاتول یا قاب باز کن را در زیر باتری آیفون 5 تعمیری فرو برده و خیلی آرام آن را از روی درب پشت گوشی بلند نمایید.

مرحله 19 (در صورت پاره شدن پلاستیک کنار باتری): بلند کردن باتری

 • نوک اسپاتول یا قاب باز کن را در زیر باتری آیفون 5 تعمیری فرو برده و خیلی آرام آن را از روی درب پشت گوشی بلند نمایید.

 • نکته: مراقب باشید که به باتری لیتیوم یونی آیفون 5 تعمیری آسیبی وارد نشود. باتری آیفون در برابر ضربه، خمیدگی و فشار بسیار حساس است.

مرحله 20 (در صورت پاره شدن پلاستیک کنار باتری): جداسازی باتری

باتری آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 20 (در صورت پاره شدن پلاستیک کنار باتری): جداسازی باتری

 • باتری آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 21: باز کردن کانکتور سیم آنتن زیرین

کانکتور سیم آنتن زیرین آیفون 5 تعمیری را از بالای اسپیکر باز کنید.

مرحله 21: باز کردن کانکتور سیم آنتن زیرین

 • کانکتور سیم آنتن زیرین آیفون 5 تعمیری را از بالای اسپیکر باز کنید.

 • نکته: مراقب باشید که به کانکتور ذکور آسیبی وارد نشود.

مرحله 22: باز کردن پیچ براکت گوشه درب پشت

پیچ 1.5 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 22: باز کردن پیچ براکت گوشه درب پشت

 • پیچ 1.5 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

 • پیچ 2.3 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

مرحله 23: برداشتن براکت گوشه درب پشت

براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.
 • براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.
 • براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 23: برداشتن براکت گوشه درب پشت

 • براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

 • نکته: در برخی مدل های قدیمی‌تر آیفون 5 ممکن است براکت مذکور به محل نشستن لنز دوربین اصلی متصل بوده و قابل جداسازی نباشد.

مرحله 24: باز کردن سه کانکتور سیم آنتن مادربرد

سه کانکتوری که در عکس ها مشخص شده‌اند را باز کنید.
 • سه کانکتوری که در عکس ها مشخص شده‌اند را باز کنید.
 • سه کانکتوری که در عکس ها مشخص شده‌اند را باز کنید.
 • سه کانکتوری که در عکس ها مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 24: باز کردن سه کانکتور سیم آنتن مادربرد

 • سه کانکتوری که در عکس ها مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 25: باز کردن پیچ های لبه فوقانی درب پشت

دو پیچ 1.3 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 25: باز کردن پیچ های لبه فوقانی درب پشت

 • دو پیچ 1.3 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 26: باز کردن پیچ براکت لایتنینگ پورت

پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 26: باز کردن پیچ براکت لایتنینگ پورت

 • پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 27: جداسازی براکت کانکتور لایتنینگ پورت

براکت لایتنینگ پورت یا همان سوکت شارژ آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.
 • براکت لایتنینگ پورت یا همان سوکت شارژ آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.
 • براکت لایتنینگ پورت یا همان سوکت شارژ آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 27: جداسازی براکت کانکتور لایتنینگ پورت

 • براکت لایتنینگ پورت یا همان سوکت شارژ آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 28: باز کردن کانکتور لایتنینگ پورت و کنار زدن سیم آن

کانکتور لایتنینگ پورت آیفون 5 تعمیری را با نوک اسپاتول باز کنید.
 • کانکتور لایتنینگ پورت آیفون 5 تعمیری را با نوک اسپاتول باز کنید.
 • کانکتور و سیم لایتنینگ پورت را با اسپاتول به سمت پایین خم کنید تا از مسیر برد گوشی خارج شود.

مرحله 28: باز کردن کانکتور لایتنینگ پورت و کنار زدن سیم آن

 • کانکتور لایتنینگ پورت آیفون 5 تعمیری را با نوک اسپاتول باز کنید.

 • کانکتور و سیم لایتنینگ پورت را با اسپاتول به سمت پایین خم کنید تا از مسیر برد گوشی خارج شود.

مرحله 29: خارج کردن خشاب سیم کارت

سوزن باز کننده سیم کارت آیفون 5 را در مجرای روی لبه سمت راست قاب گوشی فرو ببرید.
 • سوزن باز کننده سیم کارت آیفون 5 را در مجرای روی لبه سمت راست قاب گوشی فرو ببرید.
 • سوزن را به سمت داخل فشار دهید تا خشاب سیم کارت به بیرون هدایت شود.
 • خشاب سیم کارت و متعلقات آن را از لبه درب پشت آیفون جدا کنید.

مرحله 29: خارج کردن خشاب سیم کارت

 • سوزن باز کننده سیم کارت آیفون 5 را در مجرای روی لبه سمت راست قاب گوشی فرو ببرید.

 • سوزن را به سمت داخل فشار دهید تا خشاب سیم کارت به بیرون هدایت شود.

 • خشاب سیم کارت و متعلقات آن را از لبه درب پشت آیفون جدا کنید.

مرحله 30: باز کردن پیچ های نگهدارنده مادربرد

دو پیچ 2.3 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 30: باز کردن پیچ های نگهدارنده مادربرد

 • دو پیچ 2.3 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

 • دو پیچ 2.7 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده‌اند را باز کنید.

 • پیچ 2.7 میلیمتری استندافی که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

 • نکته: بعد از تعویض آنتن وای فای آیفون 5 زمانی که در حال بستن گوشی تعمیر شده هستید، حتما دقت کنید که هر پیچ را در مجرای صحیح و مخصوص خودش قرار دهید. در غیر این صورت ممکن است به برد و سایر قطعات سخت افزاری آیفون آسیب بزنید.

مرحله 31: بلند کردن و چرخاندن مادربرد آیفون

لبه زیرین مادربرد آیفون 5 تعمیری را با انگشت گرفته و کمی از روی درب پشت گوشی بلند کنید.
 • لبه زیرین مادربرد آیفون 5 تعمیری را با انگشت گرفته و کمی از روی درب پشت گوشی بلند کنید.
 • مادربرد را 90 درجه در راستای پادساعت‌گرد بچرخانید.
 • مادربرد را 90 درجه در راستای پادساعت‌گرد بچرخانید.

مرحله 31: بلند کردن و چرخاندن مادربرد آیفون

 • لبه زیرین مادربرد آیفون 5 تعمیری را با انگشت گرفته و کمی از روی درب پشت گوشی بلند کنید.

 • مادربرد را 90 درجه در راستای پادساعت‌گرد بچرخانید.

 • نکته: به هیچ وجه سعی نکنید در این مرحله مادربرد آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا نمایید.

مرحله 32: باز کردن کانکتور متصل کننده مادربرد به درب پشت

کانکتور آنتی که منجر به اتصال مادربرد آیفون به درب پشت آن شده را باز کنید.
 • کانکتور آنتی که منجر به اتصال مادربرد آیفون به درب پشت آن شده را باز کنید.
 • کانکتور آنتی که منجر به اتصال مادربرد آیفون به درب پشت آن شده را باز کنید.

مرحله 32: باز کردن کانکتور متصل کننده مادربرد به درب پشت

 • کانکتور آنتی که منجر به اتصال مادربرد آیفون به درب پشت آن شده را باز کنید.

مرحله 33: جداسازی مادربرد آیفون

مادربرد آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 33: جداسازی مادربرد آیفون

 • مادربرد آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 34: باز کردن سیم آنتن وای فای از روی درب پشت

نوک اسپاتول سر پهن را به زیر سیم آنتن وای فای آیفون 5 فرو برده و خیلی آرام سیم آنتن را از روی درب پشت گوشی باز کنید.
 • نوک اسپاتول سر پهن را به زیر سیم آنتن وای فای آیفون 5 فرو برده و خیلی آرام سیم آنتن را از روی درب پشت گوشی باز کنید.
 • نوک اسپاتول سر پهن را به زیر سیم آنتن وای فای آیفون 5 فرو برده و خیلی آرام سیم آنتن را از روی درب پشت گوشی باز کنید.
 • نوک اسپاتول سر پهن را به زیر سیم آنتن وای فای آیفون 5 فرو برده و خیلی آرام سیم آنتن را از روی درب پشت گوشی باز کنید.

مرحله 34: باز کردن سیم آنتن وای فای از روی درب پشت

 • نوک اسپاتول سر پهن را به زیر سیم آنتن وای فای آیفون 5 فرو برده و خیلی آرام سیم آنتن را از روی درب پشت گوشی باز کنید.

 • نکته: اگر می‌خواهید سیم آنتن فعلی آیفون کاملا سالم از درب پشت گوشی باز شود، این مرحله را با دقت بالا انجام دهید.

مرحله 35: جداسازی و تعویض آنتن وای فای آیفون 5

آنتن وای فای آیفون 5 را از روی درب پشت گوشی بردارید.

مرحله 35: جداسازی و تعویض آنتن وای فای آیفون 5

 • آنتن وای فای آیفون 5 را از روی درب پشت گوشی بردارید.

 • می‌توانید تعویض آنتن وای فای آیفون 5 را انجام دهید. به منظور بستن گوشی باید تمام مرحله شرح داده شده را به ترتیب از انتها به ابتدا انجام دهید. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل تعمیر موبایل آیفون سوالی داشتید، می‌توانید ضمن تماس با کارشناسان واحد تعمیر شرکت موبایل کمک از آن ها راهنمایی بخواهید.

نظرات کاربران (1)

guest
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
سعید فروتن
سعید فروتن
3 سال گذشته

سلام من دسترسی به قطعات ندارم که آنتن جدید بخرم آیا خود آنتن قابل تعمیر است؟