آموزش تعمیرات آیفون: تعویض اسپیکر آیفون 5 اپل

آموزش تعویض اسپیکر آیفون ۵ اپل

iPhone 5 Speaker Enclosure Replacement
درجه سختی : متوسط
مراحل : 37
زمان : 1 - 2 ساعت
درجه سختی مراحل زمان
متوسط 37 1 - 2 ساعت

مختصری درباره این آموزش

تعویض اسپیکر آیفون 5 اپل کار چندان ستی نیست و تقریبا 45 الی 90 دقیقه از زمان شما را صرف می‌کند. عموما به دلیل کاهش کیفیت صدای خروجی از آیفون و یا متوقف شدن کامل قابلیت پخش صدا از اسپیکر گوشی، تعویض این قطعه صورت می‌گیرد. در ادامه مطالب تعمیرات موبایل به آموزش تصویری نحوه تعویض اسپیکر آیفون 5 اپل می‌پردازیم. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل شرح داده شده سوالی داشتید، می‌توانید از کارشناسان واحد تعمیر شرکت موبایل کمک راهنمایی بخواهید. با ما همراه باشید.

چه چیزهایی نیاز دارید؟

مرحله 1 (در صورت نیاز): چسب زدن روی صفحه نمایش

اگر LCD آیفون 5 که قرار است اسپیکر آن تعویض شود شکسته یا ترک دارد، روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.
 • اگر LCD آیفون 5 که قرار است اسپیکر آن تعویض شود شکسته یا ترک دارد، روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.
 • اگر LCD آیفون 5 که قرار است اسپیکر آن تعویض شود شکسته یا ترک دارد، روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.
 • اگر LCD آیفون 5 که قرار است اسپیکر آن تعویض شود شکسته یا ترک دارد، روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.

مرحله 1 (در صورت نیاز): چسب زدن روی صفحه نمایش

 • اگر LCD آیفون 5 که قرار است اسپیکر آن تعویض شود شکسته یا ترک دارد، روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.

مرحله 2: باز کردن پیچ های لبه زیرین قاب

دو پیچ 3.6 میلیمتری لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 2: باز کردن پیچ های لبه زیرین قاب

 • نکته: قبل از شروع پروسه تعویض اسپیکر آیفون 5 حتما شارژ باتری گوشی را خالی کرده و به کمتر از 25 درصد برسانید.

 • دو پیچ 3.6 میلیمتری لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 3: مشخص کردن روش باز کردن قاب آیفون

باز کردن قاب آیفون 5 اپل را می‌توانید به دو روش مختلف انجام دهید. در روش اول به ابزاری با نام قابی کش (iSclack) نیاز دارید. اگر به این ابزار دسترسی دارید، باز کردن قاب گوشی خیلی آسان و بی‌دردسر می‌شود. نحوه بکارگیری قاب کش در مراحل 4 و 5 شرح داده شده‌اند. اما اگر به قاب کش دسترسی ندارید باز کردن قاب آیفون 5 تعمیری کمی سخت خواهد شد و باید به کمک قاب باز کن و ساکشن کاپ این کار را انجام دهید. نحوه بکارگیری این روش هم در مراحل 7، 8 و 9 شرح داده شده است.
 • باز کردن قاب آیفون 5 اپل را می‌توانید به دو روش مختلف انجام دهید. در روش اول به ابزاری با نام قابی کش (iSclack) نیاز دارید. اگر به این ابزار دسترسی دارید، باز کردن قاب گوشی خیلی آسان و بی‌دردسر می‌شود. نحوه بکارگیری قاب کش در مراحل 4 و 5 شرح داده شده‌اند. اما اگر به قاب کش دسترسی ندارید باز کردن قاب آیفون 5 تعمیری کمی سخت خواهد شد و باید به کمک قاب باز کن و ساکشن کاپ این کار را انجام دهید. نحوه بکارگیری این روش هم در مراحل 7، 8 و 9 شرح داده شده است.
 • باز کردن قاب آیفون 5 اپل را می‌توانید به دو روش مختلف انجام دهید. در روش اول به ابزاری با نام قابی کش (iSclack) نیاز دارید. اگر به این ابزار دسترسی دارید، باز کردن قاب گوشی خیلی آسان و بی‌دردسر می‌شود. نحوه بکارگیری قاب کش در مراحل 4 و 5 شرح داده شده‌اند. اما اگر به قاب کش دسترسی ندارید باز کردن قاب آیفون 5 تعمیری کمی سخت خواهد شد و باید به کمک قاب باز کن و ساکشن کاپ این کار را انجام دهید. نحوه بکارگیری این روش هم در مراحل 7، 8 و 9 شرح داده شده است.
 • باز کردن قاب آیفون 5 اپل را می‌توانید به دو روش مختلف انجام دهید. در روش اول به ابزاری با نام قابی کش (iSclack) نیاز دارید. اگر به این ابزار دسترسی دارید، باز کردن قاب گوشی خیلی آسان و بی‌دردسر می‌شود. نحوه بکارگیری قاب کش در مراحل 4 و 5 شرح داده شده‌اند. اما اگر به قاب کش دسترسی ندارید باز کردن قاب آیفون 5 تعمیری کمی سخت خواهد شد و باید به کمک قاب باز کن و ساکشن کاپ این کار را انجام دهید. نحوه بکارگیری این روش هم در مراحل 7، 8 و 9 شرح داده شده است.

مرحله 3: مشخص کردن روش باز کردن قاب آیفون

 • باز کردن قاب آیفون 5 اپل را می‌توانید به دو روش مختلف انجام دهید. در روش اول به ابزاری با نام قابی کش (iSclack) نیاز دارید. اگر به این ابزار دسترسی دارید، باز کردن قاب گوشی خیلی آسان و بی‌دردسر می‌شود. نحوه بکارگیری قاب کش در مراحل 4 و 5 شرح داده شده‌اند. اما اگر به قاب کش دسترسی ندارید باز کردن قاب آیفون 5 تعمیری کمی سخت خواهد شد و باید به کمک قاب باز کن و ساکشن کاپ این کار را انجام دهید. نحوه بکارگیری این روش هم در مراحل 7، 8 و 9 شرح داده شده است.

تعمیرات موبایل، هر جا و هر وقت

روش اول: اعزام تعمیرکار موبایل به منزل یا محل کار شما

روش دوم: ارسال موبایل شما با پیک رایگان به مرکز تعمیرات موبایل‌کمک

سفارش تعمیر موبایل

مرحله 4 (در صورت داشتن قاب کش): قرار دادن آیفون در قاب کش

دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.
 • دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.
 • آیفون 5 تعمیری را در قاب کش قرار دهید.
 • دستگیره قاب کش باز کنید تا کاپ های مکنده آن روی صفحه نمایش و درب پشت آیفون 5 تعمیری بچسبند.

مرحله 4 (در صورت داشتن قاب کش): قرار دادن آیفون در قاب کش

 • دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.

 • آیفون 5 تعمیری را در قاب کش قرار دهید.

 • دستگیره قاب کش باز کنید تا کاپ های مکنده آن روی صفحه نمایش و درب پشت آیفون 5 تعمیری بچسبند.

 • نکته: حتما مطمئن شوید که کاپ های مکنده قاب کش محکم روی نمایشگر و درب پشت آیفون 5 تعمیری چسبیده باشند.

مرحله 5 (در صورت داشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.
 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.
 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.

مرحله 5 (در صورت داشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.

 • نکته: اگر از قاب کش برای باز کردن قاب آیفون 5 تعمیری استفاده کردید، ادامه پروسه تعمیر موبایل آیفون را از مرحله 9 دنبال کنید.

مرحله 6 (در صورت نداشتن قاب کش): نصب ساکشن کاپ

ساکشن کاپ را روی صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری نصب کنید. دقت کنید که ساکشن کاپ مثل عکس بیشتر نزدیک به لبه زیرین قاب گوشی باشد.

مرحله 6 (در صورت نداشتن قاب کش): نصب ساکشن کاپ

 • ساکشن کاپ را روی صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری نصب کنید. دقت کنید که ساکشن کاپ مثل عکس بیشتر نزدیک به لبه زیرین قاب گوشی باشد.

 • نکته: ساکشن کاپ را به هیچ وجه روی دکمه هوم آیفون وصل نکنید. همچنین قبل از ادامه دادن از محکم چسبیده شدن ساکشن کاپ روی نمایشگر آیفون تعمیری اطمینان حاصل کنید.

مرحله 7 (در صورت نداشتن قاب کش): شل کردن لبه زیرین قاب آیفون

آیفون تعمیری را روی میز کارتان قرار داده و با نوک قاب باز کن لبه زیرین درب پشت آن را نگه دارید. با دست دیگرتان ساکشن کاپ را گرفته و به سمت عقب بکشید. سعی کنید تمرکز نیروی کششی روی لبه زیرین قاب گوشی معطوف باشد. شدت نیروی کششی را به تدریج افزایش دهید تا شکافی در لبه زیرین قاب آیفون 5 اپل ایجاد گردد.

مرحله 7 (در صورت نداشتن قاب کش): شل کردن لبه زیرین قاب آیفون

 • آیفون تعمیری را روی میز کارتان قرار داده و با نوک قاب باز کن لبه زیرین درب پشت آن را نگه دارید. با دست دیگرتان ساکشن کاپ را گرفته و به سمت عقب بکشید. سعی کنید تمرکز نیروی کششی روی لبه زیرین قاب گوشی معطوف باشد. شدت نیروی کششی را به تدریج افزایش دهید تا شکافی در لبه زیرین قاب آیفون 5 اپل ایجاد گردد.

 • نوک قاب باز کن یا اسپاتول را به داخل شکاف ایجاد شده فرو ببرید.

 • اسپاتول یا قاب باز کن را در لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری حرکت دهید تا این بخش از قاب گوشی شل شود.

مرحله 8 (در صورت نداشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

نوک اسپاتول یا قاب باز کن را به آرامی در اطراف قاب آیفون 5 تعمیری (لبه های سمت راست، چپ و زیر) حرکت دهید تا گیره های این قسمت های قاب آزاد شوند.

مرحله 8 (در صورت نداشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

 • نوک اسپاتول یا قاب باز کن را به آرامی در اطراف قاب آیفون 5 تعمیری (لبه های سمت راست، چپ و زیر) حرکت دهید تا گیره های این قسمت های قاب آزاد شوند.

 • بعد از اینکه قاب آیفون 5 تعمیری کاملا شل شد، ساکشن کاپ را از روی صفحه نمایش گوشی بردارید.

 • نکته: در پایان این مرحله باید گیره های سه لبه سمت راست، چپ و زیر قاب آیفون 5 تعمیری کاملا آزاد شده باشند تا در ادامه مشکلی برای باز کردن درب جلوی آیفون نداشته باشید.

مرحله 9: بستن عمودی درب جلوی آیفون

درب جلوی آیفون 5 تعمیری را به صورت کتابی از لبه زیرین باز کنید و با یک کش در حالت عمودی به تکیه‌گاهی مناسب وصل نمایید.

مرحله 9: بستن عمودی درب جلوی آیفون

 • درب جلوی آیفون 5 تعمیری را به صورت کتابی از لبه زیرین باز کنید و با یک کش در حالت عمودی به تکیه‌گاهی مناسب وصل نمایید.

 • نکته: به هیچ وجه در این مرحله سعی نکنید که درب جلوی آیفون تعمیری را کاملا از روی درب پشت آن جدا کنید.

مرحله 10: باز کردن پیچ های براکت کانکتور باتری

پیچ 1.8 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 10: باز کردن پیچ های براکت کانکتور باتری

 • پیچ 1.8 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

 • پیچ 1.6 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

مرحله 11: برداشتن براکت کانکتور باتری

براکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 11: برداشتن براکت کانکتور باتری

 • براکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 12: باز کردن کانکتور باتری

کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 12: باز کردن کانکتور باتری

 • کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

 • نکته: از آنجایی که سوکت زیر کانکتور باتری بسیار ظریف است، مراقب باشید که به آن آسیبی وارد نشود.

مرحله 13: باز کردن پیچ های براکت گوشه درب پشت

دو پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 13: باز کردن پیچ های براکت گوشه درب پشت

 • دو پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

 • پیچ 1.6 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

مرحله 14: برداشتن براکت گوشه درب پشت

براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 14: برداشتن براکت گوشه درب پشت

 • براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 15: باز کردن سه کانکتور گوشه درب پشت

کانکتورهای دوربین اصلی، LCD و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، LCD و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، LCD و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، LCD و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.

مرحله 15: باز کردن سه کانکتور گوشه درب پشت

 • کانکتورهای دوربین اصلی، LCD و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.

 • نکته: اگر بعد از تعویض اسپیکر آیفون 5 و روشن کردن گوشی، صفحه نمایش آن درست عمل نکرد، به احتمال زیاد کانکتور LCD از سوکتش خارج شده است. برای رفع مشکل باید کانکتور LCD را دوباره روی سوکتش نصب و آیفون 5 تعمیر شده را ریستارت کنید. موثرترین روش ریستارت در این شرایط خارج کردن باتری و نصب مجدد آن است.

مرحله 16: جداسازی کامل درب پشت و جلوی آیفون

درب جلوی آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت آن جدا کنید.

مرحله 16: جداسازی کامل درب پشت و جلوی آیفون

 • درب جلوی آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت آن جدا کنید.

 • از آنجایی که به دنبال تعویض اسپیکر آیفون 5 هستید و این قطعه روی درب پشت گوشی نصب است، بنابراین دیگر با درب جلوی آن کاری ندارید.

مرحله 17: جداسازی باتری

لاستیک کوچکی که در لبه سمت راست باتری آیفون 5 واقع شده را با انگشت گرفته و به سمت بالا بکشید تا باتری گوشی از درب پشت آیفون بلند شود.

مرحله 17: جداسازی باتری

 • لاستیک کوچکی که در لبه سمت راست باتری آیفون 5 واقع شده را با انگشت گرفته و به سمت بالا بکشید تا باتری گوشی از درب پشت آیفون بلند شود.

 • باتری آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا نمایید.

 • نکته: اگر در حین کشیدن پلاستیک کوچک کنار باتری آسیبی به آن وارد شد یا بنا به هر دلیل با طی کردن این مرحله نتوانستید باتری آیفون 5 را از درب پشت گوشی جدا کنید، باید کارهایی که در مراحل 18، 19 و 20 شرح داده شده‌اند را به منظور جداسازی باتری آیفون 5 تعمیری انجام دهید. اما اگر باتری آیفون با موفقیت در همین مرحله از درب پشت گوشی جدا شد، ادامه پروسه تعمیر موبایل آیفون را از مرحله 21 دنبال کنید.

مرحله 18 (در صورت جدا نشدن باتری): گرما دادن به قاب آیفون

با سشوار یا آی‌اوپنر (iOpener) برای مدت زمان 1 دقیقه به پشت درب پشت آیفون 5 تعمیری گرمای ملایمی بدهید.

مرحله 18 (در صورت جدا نشدن باتری): گرما دادن به قاب آیفون

 • با سشوار یا آی‌اوپنر (iOpener) برای مدت زمان 1 دقیقه به پشت درب پشت آیفون 5 تعمیری گرمای ملایمی بدهید.

مرحله 19 (در صورت جدا نشدن باتری): بلند کردن باتری

نوک اسپاتول یا قاب باز کن را در زیر باتری آیفون 5 تعمیری فرو برده و آن را از درب پشت گوشی بلند کنید.
 • نوک اسپاتول یا قاب باز کن را در زیر باتری آیفون 5 تعمیری فرو برده و آن را از درب پشت گوشی بلند کنید.
 • نوک اسپاتول یا قاب باز کن را در زیر باتری آیفون 5 تعمیری فرو برده و آن را از درب پشت گوشی بلند کنید.

مرحله 19 (در صورت جدا نشدن باتری): بلند کردن باتری

 • نوک اسپاتول یا قاب باز کن را در زیر باتری آیفون 5 تعمیری فرو برده و آن را از درب پشت گوشی بلند کنید.

 • نکته: باتری لیتیوم یونی آیفون 5 مثل دیگر باتری های لیتیوم یونی بسیار حساس است، پس مراقب باشید که تحت فشار، خمش و ضربه قرار نگیرد.

مرحله 20 (در صورت جدا نشدن باتری): جداسازی باتری

باتری آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 20 (در صورت جدا نشدن باتری): جداسازی باتری

 • باتری آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 21: باز کردن کانکتور سیم آنتن زیرین

کانکتور سیم آنتن زیرین آیفون 5 را از بالای اسپیکر باز کنید.

مرحله 21: باز کردن کانکتور سیم آنتن زیرین

 • کانکتور سیم آنتن زیرین آیفون 5 را از بالای اسپیکر باز کنید.

 • نکته: مراقب باشید که به کانکتور آنتن مذکور آسیبی وارد نشود.

مرحله 22: باز کردن پیچ براکت گوشه درب پشت

دو پیچ 1.5 میلیمتری و 2.3 میلیمتری که در عکس با رنگ های قرمز و نارنجی مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 22: باز کردن پیچ براکت گوشه درب پشت

 • دو پیچ 1.5 میلیمتری و 2.3 میلیمتری که در عکس با رنگ های قرمز و نارنجی مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 23: برداشتن براکت گوشه درب پشت

براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.
 • براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.
 • براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 23: برداشتن براکت گوشه درب پشت

 • براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

 • نکته: در برخی مدل های قدیمی‌تر آیفون 5 ممکن است براکت مذکور به محل نشستن لنز دوربین اصلی متصل بوده و قابل جداسازی نباشد.

مرحله 24: باز کردن سه کانکتور سیم آنتن برد

سه کانکتوری که در عکس های این بخش نشان داده شده‌اند را از روی درب پشت آیفون 5 باز کنید.
 • سه کانکتوری که در عکس های این بخش نشان داده شده‌اند را از روی درب پشت آیفون 5 باز کنید.
 • سه کانکتوری که در عکس های این بخش نشان داده شده‌اند را از روی درب پشت آیفون 5 باز کنید.
 • سه کانکتوری که در عکس های این بخش نشان داده شده‌اند را از روی درب پشت آیفون 5 باز کنید.

مرحله 24: باز کردن سه کانکتور سیم آنتن برد

 • سه کانکتوری که در عکس های این بخش نشان داده شده‌اند را از روی درب پشت آیفون 5 باز کنید.

مرحله 25: باز کردن پیچ های لبه فوقانی درب پشت

دو پیچ 1.3 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 25: باز کردن پیچ های لبه فوقانی درب پشت

 • دو پیچ 1.3 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 26: باز کردن پیچ براکت سوکت شارژ

پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 26: باز کردن پیچ براکت سوکت شارژ

 • پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 27: جداسازی براکت کانکتور سوکت شارژ

براکت کانکتور سوکت شارژ یا لایتنینگ پورت آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.
 • براکت کانکتور سوکت شارژ یا لایتنینگ پورت آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.
 • براکت کانکتور سوکت شارژ یا لایتنینگ پورت آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 27: جداسازی براکت کانکتور سوکت شارژ

 • براکت کانکتور سوکت شارژ یا لایتنینگ پورت آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 28: جداسازی کانکتور سوکت شارژ و کنار زدن سیم آن

کانکتور لایتنینگ پورت یا همان سوکت شارژ آیفون 5 تعمیری را با اسپاتول از روی برد گوشی جدا کنید.
 • کانکتور لایتنینگ پورت یا همان سوکت شارژ آیفون 5 تعمیری را با اسپاتول از روی برد گوشی جدا کنید.
 • کانکتور و سیم لایتنینگ پورت را به سمت پایین خم کنید تا از مسیر جداسازی مادربرد گوشی خارج شود.

مرحله 28: جداسازی کانکتور سوکت شارژ و کنار زدن سیم آن

 • کانکتور لایتنینگ پورت یا همان سوکت شارژ آیفون 5 تعمیری را با اسپاتول از روی برد گوشی جدا کنید.

 • کانکتور و سیم لایتنینگ پورت را به سمت پایین خم کنید تا از مسیر جداسازی مادربرد گوشی خارج شود.

مرحله 29: خارج کردن خشاب سیم کارت

سوزن باز کننده سیم کارت آیفون 5 را در مجرای روی لبه سمت راست قاب گوشی فرو ببرید.
 • سوزن باز کننده سیم کارت آیفون 5 را در مجرای روی لبه سمت راست قاب گوشی فرو ببرید.
 • سوزن را به سمت داخل فشار دهید تا خشاب سیم کارت به بیرون هدایت شود.
 • خشاب سیم کارت و متعلقات آن را از لبه درب پشت آیفون جدا کنید.

مرحله 29: خارج کردن خشاب سیم کارت

 • سوزن باز کننده سیم کارت آیفون 5 را در مجرای روی لبه سمت راست قاب گوشی فرو ببرید.

 • سوزن را به سمت داخل فشار دهید تا خشاب سیم کارت به بیرون هدایت شود.

 • خشاب سیم کارت و متعلقات آن را از لبه درب پشت آیفون جدا کنید.

مرحله 30: باز کردن پیچ های نگهدارنده برد

دو پیچ 2.3 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 30: باز کردن پیچ های نگهدارنده برد

 • دو پیچ 2.3 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

 • دو پیچ 2.7 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده‌اند را باز کنید.

 • پیچ 2.7 میلیمتری استندافی که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

 • نکته: بعد از تعمیر آیفون و زمانی که در حال بستن گوشی هستید، حتما هر یک از پیچ هایی که باز کرده بودید را در مجرای صحیح خودش قرار دهید. در غیر این صورت ممکن است نیرویی که برای بستن پیچ ها در مجاری نادرست وارد می‌کندی منجر به آسیب دیدن برد و دیگر قطعات سخت افزاری آیفون تعمیر شده شود.

مرحله 31: بلند کردن و چرخاندن برد آیفون

لبه زیرین برد آیفون 5 تعمیری را با انگشت گرفته و کمی از روی درب پشت گوشی بلند کنید.
 • لبه زیرین برد آیفون 5 تعمیری را با انگشت گرفته و کمی از روی درب پشت گوشی بلند کنید.
 • لبه زیرین برد آیفون 5 تعمیری را با انگشت گرفته و کمی از روی درب پشت گوشی بلند کنید.
 • برد را در راستای پادساعت‌گرد (خلاف جهت عقربه‌های ساعت) 90 درجه بچرخانید.

مرحله 31: بلند کردن و چرخاندن برد آیفون

 • لبه زیرین برد آیفون 5 تعمیری را با انگشت گرفته و کمی از روی درب پشت گوشی بلند کنید.

 • برد را در راستای پادساعت‌گرد (خلاف جهت عقربه‌های ساعت) 90 درجه بچرخانید.

 • نکته: به هیچ وجه سعی نکنید در این مرحله برد آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا نمایید.

مرحله 32: باز کردن کانکتور متصل کننده برد به درب پشت

کانکتور آنتن وصل کردن برد به درب پشت آیفون 5 تعمیری را آزاد کنید.
 • کانکتور آنتن وصل کردن برد به درب پشت آیفون 5 تعمیری را آزاد کنید.
 • کانکتور آنتن وصل کردن برد به درب پشت آیفون 5 تعمیری را آزاد کنید.

مرحله 32: باز کردن کانکتور متصل کننده برد به درب پشت

 • کانکتور آنتن وصل کردن برد به درب پشت آیفون 5 تعمیری را آزاد کنید.

مرحله 33: جداسازی برد آیفون

برد آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 33: جداسازی برد آیفون

 • برد آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 34: باز کردن پیچ های نگهدارنده اسپیکر و سوکت شارژ

پیچ 2.5 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 34: باز کردن پیچ های نگهدارنده اسپیکر و سوکت شارژ

 • پیچ 2.5 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

 • دو پیچ 3.3 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

 • پیچ 2.9 میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

 • دو پیچ 1.5 میلیمتری که در عکس با رنگ سبز مشخص شده را باز کنید.

 • پیچ 2.8 میلیمتری که در عکس با رنگ آبی مشخص شده را باز کنید.

مرحله 35: باز کردن سیم سوکت شارژ از روی درب پشت

در اطراف پورت لایتنینگ و اسپیکر آیفون 5 سیم آن ها قرار دارد و این سیم روی درب پشت گوشی چسبانده شده است. نوک اسپاتول یا پیک را از بالای اسپیکر به زیر این سیم فرو برده و لبه های آن را کاملا از روی درب پشت گوشی باز کنید.
 • در اطراف پورت لایتنینگ و اسپیکر آیفون 5 سیم آن ها قرار دارد و این سیم روی درب پشت گوشی چسبانده شده است. نوک اسپاتول یا پیک را از بالای اسپیکر به زیر این سیم فرو برده و لبه های آن را کاملا از روی درب پشت گوشی باز کنید.
 • در اطراف پورت لایتنینگ و اسپیکر آیفون 5 سیم آن ها قرار دارد و این سیم روی درب پشت گوشی چسبانده شده است. نوک اسپاتول یا پیک را از بالای اسپیکر به زیر این سیم فرو برده و لبه های آن را کاملا از روی درب پشت گوشی باز کنید.
 • در اطراف پورت لایتنینگ و اسپیکر آیفون 5 سیم آن ها قرار دارد و این سیم روی درب پشت گوشی چسبانده شده است. نوک اسپاتول یا پیک را از بالای اسپیکر به زیر این سیم فرو برده و لبه های آن را کاملا از روی درب پشت گوشی باز کنید.

مرحله 35: باز کردن سیم سوکت شارژ از روی درب پشت

 • در اطراف پورت لایتنینگ و اسپیکر آیفون 5 سیم آن ها قرار دارد و این سیم روی درب پشت گوشی چسبانده شده است. نوک اسپاتول یا پیک را از بالای اسپیکر به زیر این سیم فرو برده و لبه های آن را کاملا از روی درب پشت گوشی باز کنید.

مرحله 36: برداشتن اسپیکر و سوکت شارژ از درب پشت

اسپیکر و لایتنینگ پورت آیفون 5 را از درب پشت گوشی جدا کنید.
 • اسپیکر و لایتنینگ پورت آیفون 5 را از درب پشت گوشی جدا کنید.
 • اسپیکر و لایتنینگ پورت آیفون 5 را از درب پشت گوشی جدا کنید.
 • اسپیکر و لایتنینگ پورت آیفون 5 را از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 36: برداشتن اسپیکر و سوکت شارژ از درب پشت

 • اسپیکر و لایتنینگ پورت آیفون 5 را از درب پشت گوشی جدا کنید.

 • نکته: در گوشه اسپیکر یک واشر فلزی کوچک قرار دارد. اگر اسپیکر جدیدی که می‌خواهید در آیفون نصب کنید این واشر را به همراه ندارد، باید آن را از اسپیکر فعلی به اسپیکر جدید منتقل نمایید.

مرحله 37: جداسازی و تعویض اسپیکر آیفون 5

به آرامی اسپیکر آیفون 5 تعمیری را از سوکت شارژ (لایتنینگ پورت) گوشی جدا کنید.
 • به آرامی اسپیکر آیفون 5 تعمیری را از سوکت شارژ (لایتنینگ پورت) گوشی جدا کنید.
 • به آرامی اسپیکر آیفون 5 تعمیری را از سوکت شارژ (لایتنینگ پورت) گوشی جدا کنید.

مرحله 37: جداسازی و تعویض اسپیکر آیفون 5

 • به آرامی اسپیکر آیفون 5 تعمیری را از سوکت شارژ (لایتنینگ پورت) گوشی جدا کنید.

 • می‌توانید تعویض اسپیکر آیفون 5 را انجام دهید. برای بستن گوشی باید تمام مراحل شرح داده شده را به ترتیب از انتها با ابتدا انجام دهید. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل واحد تعمیر شرکت موبایل آیفون سوالی داشتید، می‌توانید از کارشناسان واحد تعمیر شرکت موبایل کمک راهنمایی بخواهید.

نظرات کاربران (0)

guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments