آموزش تعمیرات آیفون: تعویض سیم آنتن مادربرد آیفون 5 اپل

آموزش تعویض سیم آنتن مادربرد آیفون ۵ اپل

iPhone 5 Interconnect Cables Replacement
درجه سختی : متوسط
مراحل : 23
زمان : 5 - 15 دقیقه
درجه سختی مراحل زمان
متوسط 23 5 - 15 دقیقه

مختصری درباره این آموزش

یک سیم آنتن نسبتا بلند روی مادربرد آیفون 5 اپل وصل است که اصل یک سیم ارتباطی محسوب می‌شود. در برخی شرایط ممکن است بنا به دلایل مختلف لازم شود تا این سیم آنتن تعویض گردد. خوشبختانه تعویض سیم آنتن مادربرد آیفون 5 اپل کار چندان سختی نیست و ظرف مدت زمانی در حدود 45 الی 75 دقیقه انجام می‌شود. در ادامه مطالب تعمیرات موبایل قصد داریم به آموزش نحوه تعویض سیم آنتن مادربرد آیفون 5 اپل بپردازیم. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل شرح داده شده سوالی داشتید، می‌توانید ضمن تماس با کارشناسان واحد پشتیبانی شرکت موبایل کمک از آن ها راهنمایی دقیق تری بخواهید. با ما همراه باشید.

چه چیزهایی نیاز دارید؟

مرحله 1 (در صورت نیاز): چسب زدن روی صفحه نمایش

اگر صفحه نمایش آیفون 5 که قرار است تعمیر شود شکسته یا حتی ترک دارد، حتما روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.
 • اگر صفحه نمایش آیفون 5 که قرار است تعمیر شود شکسته یا حتی ترک دارد، حتما روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.
 • اگر صفحه نمایش آیفون 5 که قرار است تعمیر شود شکسته یا حتی ترک دارد، حتما روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.
 • اگر صفحه نمایش آیفون 5 که قرار است تعمیر شود شکسته یا حتی ترک دارد، حتما روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.

مرحله 1 (در صورت نیاز): چسب زدن روی صفحه نمایش

 • اگر صفحه نمایش آیفون 5 که قرار است تعمیر شود شکسته یا حتی ترک دارد، حتما روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.

مرحله 2: باز کردن پیچ های لبه زیرین قاب

دو پیچ 3.6 میلیمتری لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 2: باز کردن پیچ های لبه زیرین قاب

 • نکته: پیش از شروع پروسه تعویض سیم آنتن مادربرد آیفون 5 حتما شارژ باتری گوشی را خالی کرده و به کمتر از 25 درصد برسانید.

 • دو پیچ 3.6 میلیمتری لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 3: مشخص کردن روش باز کردن قاب آیفون

برای باز کردن قاب آیفون 5 اپل می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام آی‌اسکلک (iSclack) استفاده می‌شود که به آن اصطلاحا قاب کش هم می‌گوییم. اگر به این ابزار دسترسی دارید باز کردن قاب آیفون 5 خیلی ساده تر از حالت دوم خواهد شد. نحوه بکارگیری قاب کش به منظور باز کردن قاب آیفون 5 اپل در مراحل 4 و 5 شرح داده شده است.
 • برای باز کردن قاب آیفون 5 اپل می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام آی‌اسکلک (iSclack) استفاده می‌شود که به آن اصطلاحا قاب کش هم می‌گوییم. اگر به این ابزار دسترسی دارید باز کردن قاب آیفون 5 خیلی ساده تر از حالت دوم خواهد شد. نحوه بکارگیری قاب کش به منظور باز کردن قاب آیفون 5 اپل در مراحل 4 و 5 شرح داده شده است.
 • برای باز کردن قاب آیفون 5 اپل می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام آی‌اسکلک (iSclack) استفاده می‌شود که به آن اصطلاحا قاب کش هم می‌گوییم. اگر به این ابزار دسترسی دارید باز کردن قاب آیفون 5 خیلی ساده تر از حالت دوم خواهد شد. نحوه بکارگیری قاب کش به منظور باز کردن قاب آیفون 5 اپل در مراحل 4 و 5 شرح داده شده است.
 • برای باز کردن قاب آیفون 5 اپل می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام آی‌اسکلک (iSclack) استفاده می‌شود که به آن اصطلاحا قاب کش هم می‌گوییم. اگر به این ابزار دسترسی دارید باز کردن قاب آیفون 5 خیلی ساده تر از حالت دوم خواهد شد. نحوه بکارگیری قاب کش به منظور باز کردن قاب آیفون 5 اپل در مراحل 4 و 5 شرح داده شده است.

مرحله 3: مشخص کردن روش باز کردن قاب آیفون

 • برای باز کردن قاب آیفون 5 اپل می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام آی‌اسکلک (iSclack) استفاده می‌شود که به آن اصطلاحا قاب کش هم می‌گوییم. اگر به این ابزار دسترسی دارید باز کردن قاب آیفون 5 خیلی ساده تر از حالت دوم خواهد شد. نحوه بکارگیری قاب کش به منظور باز کردن قاب آیفون 5 اپل در مراحل 4 و 5 شرح داده شده است. اما اگر به قاب کش دسترسی ندارید باید از روش دوم باز کردن قاب آیفون 5 استفاده کنید که نحوه بکارگیری آن را در مراحل 6، 7 و 8 شرح داده‌ایم. بنابراین با توجه به شرایط خود ادامه پروسه تعویض سیم آنتن مادربرد آیفون 5 را از مرحله مناسب دنبال کنید.

مرحله 4 (در صورت داشتن قاب کش): قرار دادن آیفون در قاب کش

دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.
 • دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.
 • لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری را در قاب کش قرار دهید. دقت کنید که صفحه نمایش آیفون باید رو به سمت بالا قرار داشته باشد.
 • دستگیره قاب کش را باز کنید تا کاپ های مکنده آن روی صفحه نمایش و درب پشت آیفون 5 تعمیری بچسبند.

مرحله 4 (در صورت داشتن قاب کش): قرار دادن آیفون در قاب کش

 • دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.

 • لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری را در قاب کش قرار دهید. دقت کنید که صفحه نمایش آیفون باید رو به سمت بالا قرار داشته باشد.

 • دستگیره قاب کش را باز کنید تا کاپ های مکنده آن روی صفحه نمایش و درب پشت آیفون 5 تعمیری بچسبند.

 • نکته: حتما از محکم چسبیده شدن کاپ های مکنده روی درب پشت و جلوی آیفون 5 اطمینان حاصل کنید.

مرحله 5 (در صورت داشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.
 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.
 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.

مرحله 5 (در صورت داشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.

 • نکته: اگر از قاب کش برای باز کردن قاب آیفون 5 تعمیری استفاده کردید، ادامه پروسه تعمیر موبایل آیفون را از مرحله 9 دنبال کنید.

مرحله 6 (در صورت نداشتن قاب کش): نصب ساکشن کاپ

ساکشن کاپ را به گونه‌ای روی صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری نصب کنید که بیشتر نزدیک به لبه زیرین قاب گوشی باشد.

مرحله 6 (در صورت نداشتن قاب کش): نصب ساکشن کاپ

 • ساکشن کاپ را به گونه‌ای روی صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری نصب کنید که بیشتر نزدیک به لبه زیرین قاب گوشی باشد.

 • نکته: حتما به این دو نکته توجه کنید که ساکشن کاپ روی دکمه هوم قرار نگیرد و محکم روی صفحه نمایش آیفون بچسبد.

مرحله 7 (در صورت نداشتن قاب کش): شل کردن لبه زیرین قاب آیفون

آیفون 5 تعمیری را روی میز کارتان قرار داده و با نوک قاب باز کن لبه زیرین درب پشت آن را نگه دارید. گیره ساکشن کاپ را با دست دیگرتان گرفته و به سمت عقب و بالا بکشید. شدت نیروی کششی را به تدریج افزایش دهید تا شکاف باریکی روی لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری ایجاد شود.

مرحله 7 (در صورت نداشتن قاب کش): شل کردن لبه زیرین قاب آیفون

 • آیفون 5 تعمیری را روی میز کارتان قرار داده و با نوک قاب باز کن لبه زیرین درب پشت آن را نگه دارید. گیره ساکشن کاپ را با دست دیگرتان گرفته و به سمت عقب و بالا بکشید. شدت نیروی کششی را به تدریج افزایش دهید تا شکاف باریکی روی لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری ایجاد شود.

 • نوک قاب باز کن را به داخل شکاف ایجاد شده فرو ببرید و آن را در لبه زیرین قاب گوشی حرکت دهید تا گیره های این بخش آزاد شوند.

مرحله 8 (در صورت نداشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

نوک قاب باز کن را در لبه های سمت راست و چپ قاب آیفون 5 تعمیری برده و حرکت دهید تا گیره های این قسمت های قاب آیفون هم آزاد شوند.

مرحله 8 (در صورت نداشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

 • نوک قاب باز کن را در لبه های سمت راست و چپ قاب آیفون 5 تعمیری برده و حرکت دهید تا گیره های این قسمت های قاب آیفون هم آزاد شوند.

 • بعد از اینکه قاب آیفون 5 تعمیری کاملا شل شد، ساکشن کاپ را از روی صفحه نمایش گوشی بردارید.

 • نکته: دقت کنید که در پایان این مرحله باید لبه های سمت راست، چپ و زیرین قاب آیفون 5 اپل کاملا شل شده باشند و آماده جداسازی شوند.

مرحله 9: بستن عمودی درب جلوی آیفون

درب جلوی آیفون 5 تعمیری را به صورت کتابی از لبه زیرین باز کنید و با یک کش در حالت عمودی به تکیه‌گاهی مناسب وصل نمایید.

مرحله 9: بستن عمودی درب جلوی آیفون

 • درب جلوی آیفون 5 تعمیری را به صورت کتابی از لبه زیرین باز کنید و با یک کش در حالت عمودی به تکیه‌گاهی مناسب وصل نمایید.

 • نکته: به هیچ عنوان سعی نکنید که درب جلو و پشت آیفون 5 تعمیری را کاملا از هم جدا کنید چون این دو درب در بخش فوقانی با کابل های شکننده‌ای به هم متصل هستند.

مرحله 10: باز کردن پیچ های براکت کانکتور باتری

پیچ 1.8 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 10: باز کردن پیچ های براکت کانکتور باتری

 • پیچ 1.8 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

 • پیچ 1.6 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

مرحله 11: برداشتن براکت کانکتور باتری

براکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی بردارید.

مرحله 11: برداشتن براکت کانکتور باتری

 • براکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی بردارید.

مرحله 12: باز کردن کانکتور باتری

کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 12: باز کردن کانکتور باتری

 • کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

 • نکته: مراقب باشید که سوکت زیر کانکتور باتری آیفون 5 اپل آسیب نبیند.

مرحله 13: باز کردن پیچ های براکت گوشه درب پشت

دو پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 13: باز کردن پیچ های براکت گوشه درب پشت

 • دو پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

 • پیچ 1.6 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

مرحله 14: برداشتن براکت گوشه درب پشت

براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 14: برداشتن براکت گوشه درب پشت

 • براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 15: باز کردن سه کانکتور گوشه درب پشت

کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه سمت راست و بالای درب پشت گوشی باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه سمت راست و بالای درب پشت گوشی باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه سمت راست و بالای درب پشت گوشی باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه سمت راست و بالای درب پشت گوشی باز کنید.

مرحله 15: باز کردن سه کانکتور گوشه درب پشت

 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه سمت راست و بالای درب پشت گوشی باز کنید.

 • نکته: اگر بعد از تعویض سیم آنتن مادربرد آیفون 5 و روشن کردن گوشی متوجه شدید که صفحه نمایش آن درست عمل نمی‌کند و هنگ کرده است، نگران نشوید. احتمالا در این شرایط کانکتور ال سی دی آیفون 5 تعمیر شده از سوکتش خارج شده است. برای رفع مشکل باید کانکتور ال سی دی را دوباره روی سوکتش نصب و گوشی را ریستارت کنید. موثرترین روش ریستارت آیفون در این شرایط جداسازی باتری و نصب مجدد آن است.

مرحله 16: جداسازی کامل درب پشت و جلوی آیفون

درب جلوی آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت آن جدا کنید.

مرحله 16: جداسازی کامل درب پشت و جلوی آیفون

 • درب جلوی آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت آن جدا کنید.

 • از آنجایی که هدف تعویض سیم آنتن مادربرد آیفون 5 است و این سیم روی درب پشت گوشی قرار دارد، بنابراین دیگر با درب جلوی آیفون 5 تعمیری کاری ندارید.

مرحله 17: باز کردن پیچ های براکت کانکتور باتری

پیچ 1.8 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 17: باز کردن پیچ های براکت کانکتور باتری

 • پیچ 1.8 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

 • پیچ 1.6 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 18: برداشتن براکت کانکتور باتری

براکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را بردارید.
 • براکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را بردارید.
 • براکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 18: برداشتن براکت کانکتور باتری

 • براکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 19: باز کردن کانکتور باتری

کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را باز کنید.
 • کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را باز کنید.
 • کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 19: باز کردن کانکتور باتری

 • کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

 • نکته: مراقب باشید که در حین باز کردن کانکتور باتری آیفون 5 به سوکت زیر آن آسیبی وارد نشود چون این سوکت بسیار ظریف و حساس است.

مرحله 20: باز کردن پیچ و جداسازی براکت کانکتور آنتن

پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 20: باز کردن پیچ و جداسازی براکت کانکتور آنتن

 • پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

 • براکت کانکتور آنتن مادربرد را بردارید.

مرحله 21: باز کردن کانکتورهای فوقانی سیم آنتن مادربرد

دو کانکتور فوقانی سیم آنتن مادربرد آیفون 5 را باز کنید.
 • دو کانکتور فوقانی سیم آنتن مادربرد آیفون 5 را باز کنید.
 • دو کانکتور فوقانی سیم آنتن مادربرد آیفون 5 را باز کنید.

مرحله 21: باز کردن کانکتورهای فوقانی سیم آنتن مادربرد

 • دو کانکتور فوقانی سیم آنتن مادربرد آیفون 5 را باز کنید.

مرحله 22: باز کردن کانکتورهای زیرین سیم آنتن فوقانی

دو کانکتور زیرین سیم آنتن مادربرد آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 22: باز کردن کانکتورهای زیرین سیم آنتن فوقانی

 • دو کانکتور زیرین سیم آنتن مادربرد آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 23: تعویض سیم آنتن مادربرد آیفون 5

سیم آنتن مادربرد آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.
 • سیم آنتن مادربرد آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.
 • سیم آنتن مادربرد آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.
 • سیم آنتن مادربرد آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 23: تعویض سیم آنتن مادربرد آیفون 5

 • سیم آنتن مادربرد آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.

 • می‌توانید تعویض سیم آنتن مادربرد آیفون 5 را انجام دهید. برای بستن گوشی لازم است تمام مراحل شرح داده شده را به ترتیب از انتها با ابتدا انجام دهید. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل تعمیر موبایل آیفون سوالی داشتید، می‌توانید ضمن تماس با کارشناسان واحد تعمیر شرکت موبایل کمک از آن ها راهنمایی دقیق تری بخواهید.

 • نکته: ممکن است سیم آنتن مادربرد جدیدی که در اختیار دارید شامل دو قسمت باشد. در این شرایط باید مثل عکس سوم آن ها را روی هم بچسبانید تا به یک سیم مستقل تبدیل شوند.

نظرات کاربران (0)

guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments