آموزش تعمیرات آیفون: تعویض دوربین سلفی آیفون 5 اپل

آموزش تعویض دوربین سلفی آیفون ۵ اپل

iPhone 5 Front-Facing Camera Replacement
درجه سختی : متوسط
مراحل : 22
زمان : 1 ساعت
درجه سختی مراحل زمان
متوسط 22 1 ساعت

مختصری درباره این آموزش

تعویض دوربین سلفی آیفون 5 در شرایطی انجام می‌شود که این دوربین به درستی عمل نکند. درست عمل نکردن دوربین سلفی می‌تواند دلیل زیادی همچون خش دار شدن لنز آن یا آسیب دیدن سیم انتقال دهنده اطلاعات آن را داشته باشد. خوشبختانه تعویض دوربین سلفی آیفون 5  کار سختی نیست و تقریبا ظرف مدت زمان 30 الی 60 دقیقه انجام می‌شود. در ادامه این مطلب به آموزش مرحله به مرحله و تصویری نحوه تعویض دوربین سلفی آیفون 5 اپل می‌پردازیم. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل شرح داده شده سوالی داشتید، می‌توانید ضمن تماس با کارشناسان واحد پشتیبانی موبایل کمک از آن ها راهنمایی دقیق تری بخواهید. با ما همراه باشید.

چه چیزهایی نیاز دارید؟

مرحله 1 (در صورت نیاز): چسب زدن روی صفحه نمایش

اگر صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری شکسته یا ترک دارد، حتما قبل از شروع تعمیر روی آن را با چندلایه چسب نواری پهن بپوشانید.
 • اگر صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری شکسته یا ترک دارد، حتما قبل از شروع تعمیر روی آن را با چندلایه چسب نواری پهن بپوشانید.
 • اگر صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری شکسته یا ترک دارد، حتما قبل از شروع تعمیر روی آن را با چندلایه چسب نواری پهن بپوشانید.
 • اگر صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری شکسته یا ترک دارد، حتما قبل از شروع تعمیر روی آن را با چندلایه چسب نواری پهن بپوشانید.

مرحله 1 (در صورت نیاز): چسب زدن روی صفحه نمایش

 • اگر صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری شکسته یا ترک دارد، حتما قبل از شروع تعمیر روی آن را با چندلایه چسب نواری پهن بپوشانید.

مرحله 2: باز کردن پیچ های لبه زیرین قاب

نکته: پیش از شروع پروسه تعویض دوربین سلفی آیفون 5 شارژ باتری گوشی را خالی کرده و به کمتر از 25 درصد برسانید.

مرحله 2: باز کردن پیچ های لبه زیرین قاب

 • نکته: پیش از شروع پروسه تعویض دوربین سلفی آیفون 5 شارژ باتری گوشی را خالی کرده و به کمتر از 25 درصد برسانید.

مرحله 3: مشخص کردن روش باز کردن قاب آیفون

برای باز کردن قاب آیفون 5 اپل می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام قاب کش (iSalck) استفاده می‌شود که پروسه باز کردن قاب آیفون 5 را خیلی ساده تر می‌کند. نحوه بکارگیری قاب کش برای باز کردن قاب آیفون 5 در مراحل 4 و 5 شرح داده شده است.
 • برای باز کردن قاب آیفون 5 اپل می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام قاب کش (iSalck) استفاده می‌شود که پروسه باز کردن قاب آیفون 5 را خیلی ساده تر می‌کند. نحوه بکارگیری قاب کش برای باز کردن قاب آیفون 5 در مراحل 4 و 5 شرح داده شده است.
 • برای باز کردن قاب آیفون 5 اپل می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام قاب کش (iSalck) استفاده می‌شود که پروسه باز کردن قاب آیفون 5 را خیلی ساده تر می‌کند. نحوه بکارگیری قاب کش برای باز کردن قاب آیفون 5 در مراحل 4 و 5 شرح داده شده است.
 • برای باز کردن قاب آیفون 5 اپل می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام قاب کش (iSalck) استفاده می‌شود که پروسه باز کردن قاب آیفون 5 را خیلی ساده تر می‌کند. نحوه بکارگیری قاب کش برای باز کردن قاب آیفون 5 در مراحل 4 و 5 شرح داده شده است.

مرحله 3: مشخص کردن روش باز کردن قاب آیفون

 • برای باز کردن قاب آیفون 5 اپل می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. در روش اول از ابزاری با نام قاب کش (iSalck) استفاده می‌شود که پروسه باز کردن قاب آیفون 5 را خیلی ساده تر می‌کند. نحوه بکارگیری قاب کش برای باز کردن قاب آیفون 5 در مراحل 4 و 5 شرح داده شده است. اما اگر به این ابزار دسترسی ندارید باید از روش دستی برای باز کردن قاب آیفون 5 استفاده کنید که نحوه بکارگیری آن را در مراحل 6، 7 و 8 شرح داده شده است.

مرحله 4 (در صورت داشتن قاب کش): قرار دادن آیفون در قاب کش

دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.
 • دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.
 • دستگیره قاب کش را باز کنید تا کاپ های مکنده آن روی صفحه نمایش و درب پشت آیفون 5 تعمیری بچسبند.
 • دستگیره قاب کش را باز کنید تا کاپ های مکنده آن روی صفحه نمایش و درب پشت آیفون 5 تعمیری بچسبند.

مرحله 4 (در صورت داشتن قاب کش): قرار دادن آیفون در قاب کش

 • دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.

 • دستگیره قاب کش را باز کنید تا کاپ های مکنده آن روی صفحه نمایش و درب پشت آیفون 5 تعمیری بچسبند.

 • نکته: حتما از محکم چسبیده شدن کاپ های مکنده روی درب پشت و جلوی آیفون 5 اطمینان حاصل کنید.

مرحله 5 (در صورت داشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.
 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.
 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.

مرحله 5 (در صورت داشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.

مرحله 6 (در صورت نداشتن قاب کش): نصب ساکشن کاپ

ساکشن کاپ را به گونه‌ای روی صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری نصب کنید که بیشتر نزدیک به لبه زیرین قاب گوشی باشد.

مرحله 6 (در صورت نداشتن قاب کش): نصب ساکشن کاپ

 • ساکشن کاپ را به گونه‌ای روی صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری نصب کنید که بیشتر نزدیک به لبه زیرین قاب گوشی باشد.

مرحله 7 (در صورت نداشتن قاب کش): شل کردن لبه زیرین قاب آیفون

آیفون تعمیری را روی میز کارتان قرار دهید و با نوک قاب باز کن لبه زیرین درب پشت آن را نگه دارید. با دست دیگرتان ساکشن کاپ را به سمت بالا و عقب بکشید و به تدریج شدت نیروی کششی اعمالی را افرایش دهید تا شکافی در لبه زیرین قاب گوشی ایجاد شود.

مرحله 7 (در صورت نداشتن قاب کش): شل کردن لبه زیرین قاب آیفون

 • آیفون تعمیری را روی میز کارتان قرار دهید و با نوک قاب باز کن لبه زیرین درب پشت آن را نگه دارید. با دست دیگرتان ساکشن کاپ را به سمت بالا و عقب بکشید و به تدریج شدت نیروی کششی اعمالی را افرایش دهید تا شکافی در لبه زیرین قاب گوشی ایجاد شود.

مرحله 8 (در صورت نداشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

به آرامی نوک اسپاتول یا قاب باز کن را در لبه های سمت راست و چپ قاب آیفون 5 تعمیری حرکت دهید تا گیره های این بخش ها هم آزاد شوند.

مرحله 8 (در صورت نداشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

 • به آرامی نوک اسپاتول یا قاب باز کن را در لبه های سمت راست و چپ قاب آیفون 5 تعمیری حرکت دهید تا گیره های این بخش ها هم آزاد شوند.

 • نکته: در پایان این مرحله باید لبه های سمت راست، چپ و زیرین قاب آیفون 5 تعمیری کاملا شل شده باشند.

مرحله 9: بستن عمودی درب جلوی آیفون

درب جلوی آیفون 5 تعمیری را به صورت کتابی از لبه زیرین باز کنید.

مرحله 9: بستن عمودی درب جلوی آیفون

 • درب جلوی آیفون 5 تعمیری را به صورت کتابی از لبه زیرین باز کنید.

 • نکته: به هیچ عنوان سعی نکنید که درب جلو و پشت آیفون 5 تعمیری را کاملا از هم جدا کنید چون این دو درب با کابل های شکننده‌ای که در لبه فوقانی قاب قرار دارند به هم متصل هستند.

مرحله 10: باز کردن پیچ های براکت کانکتور باتری

پیچ 1.8 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 10: باز کردن پیچ های براکت کانکتور باتری

 • پیچ 1.8 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 11: برداشتن براکت کانکتور باتری

براکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی بردارید.

مرحله 11: برداشتن براکت کانکتور باتری

 • براکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی بردارید.

مرحله 12: باز کردن کانکتور باتری

کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 12: باز کردن کانکتور باتری

 • کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 13: باز کردن پیچ های براکت گوشه درب پشت

دو پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 13: باز کردن پیچ های براکت گوشه درب پشت

 • دو پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 14: برداشتن براکت گوشه درب پشت

براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 14: برداشتن براکت گوشه درب پشت

 • براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 15: باز کردن سه کانکتور گوشه درب پشت

کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه سمت راست و بالای درب پشت گوشی باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه سمت راست و بالای درب پشت گوشی باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه سمت راست و بالای درب پشت گوشی باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه سمت راست و بالای درب پشت گوشی باز کنید.

مرحله 15: باز کردن سه کانکتور گوشه درب پشت

 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه سمت راست و بالای درب پشت گوشی باز کنید.

مرحله 16: جداسازی کامل درب پشت و جلوی آیفون

درب جلوی آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت آن جدا کنید.

مرحله 16: جداسازی کامل درب پشت و جلوی آیفون

 • درب جلوی آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت آن جدا کنید.

مرحله 17: باز کردن پیچ های براکت اسپیکر مکالمه

پیچ 4.1 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 17: باز کردن پیچ های براکت اسپیکر مکالمه

 • پیچ 4.1 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 18: برداشتن براکت اسپیکر مکالمه

براکت اسپیکر مکالمه آیفون 5 تعمیری را بردارید.
 • براکت اسپیکر مکالمه آیفون 5 تعمیری را بردارید.
 • براکت اسپیکر مکالمه آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 18: برداشتن براکت اسپیکر مکالمه

 • براکت اسپیکر مکالمه آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 19: برداشتن اسپیکر مکالمه آیفون

اسپیکر مکالمه آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 19: برداشتن اسپیکر مکالمه آیفون

 • اسپیکر مکالمه آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 20: برداشتن کلیپس زیر پیچ براکت

کلیپس پلاستیکی که زیر پیچ براکت اسپیکر قرار دارد را از درب جلوی آیفون جدا کنید.

مرحله 20: برداشتن کلیپس زیر پیچ براکت

 • کلیپس پلاستیکی که زیر پیچ براکت اسپیکر قرار دارد را از درب جلوی آیفون جدا کنید.

مرحله 21: آزاد کردن سیم دوربین سلفی

نوک اسپاتول یا قاب باز کن را خیلی آرام به زیر کنتکت اسپیکر مکالمه آیفون 5 تعمیری فرو برده ببرید.
 • نوک اسپاتول یا قاب باز کن را خیلی آرام به زیر کنتکت اسپیکر مکالمه آیفون 5 تعمیری فرو برده ببرید.
 • خیلی آرام نوک اسپاتول یا قاب باز کن رزا به سمت چپ هول دهید تا سیم دوربین سلفی از قاب آیفون آزاد شود.

مرحله 21: آزاد کردن سیم دوربین سلفی

 • نوک اسپاتول یا قاب باز کن را خیلی آرام به زیر کنتکت اسپیکر مکالمه آیفون 5 تعمیری فرو برده ببرید.

 • خیلی آرام نوک اسپاتول یا قاب باز کن رزا به سمت چپ هول دهید تا سیم دوربین سلفی از قاب آیفون آزاد شود.

 • نکته: کنتکت های اسپیکر مکالمه و سیم دوربین سلفی بسیار ظریف هستند، بنابراین اگر تمایل دارید این مجموعه کاملا سالم از آیفون تعمیری خارج شود، مراقب باشید که آسیبی به آن ها وارد نکنید.

مرحله 22: جداسازی و تعویض دوربین سلفی آیفون 5

مجموعه دوربین سلفی و متعلقات آن را از درب جلوی آیفون جدا کنید.
 • مجموعه دوربین سلفی و متعلقات آن را از درب جلوی آیفون جدا کنید.
 • می‌توانید تعویض دوربین سلفی آیفون 5 را انجام دهید. به منظور بستن گوشی باید تمام مراحلی که شرح داده شدند را به ترتیب از انتها به ابتدا انجام دهید. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل تعمیر موبایل آیفون مشکلی داشتید، می‌توانید از کارشناسان واحد تعمیر شرکت موبایل کمک راهنمایی بخواهید.

مرحله 22: جداسازی و تعویض دوربین سلفی آیفون 5

 • مجموعه دوربین سلفی و متعلقات آن را از درب جلوی آیفون جدا کنید.

 • می‌توانید تعویض دوربین سلفی آیفون 5 را انجام دهید. به منظور بستن گوشی باید تمام مراحلی که شرح داده شدند را به ترتیب از انتها به ابتدا انجام دهید. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل تعمیر موبایل آیفون مشکلی داشتید، می‌توانید از کارشناسان واحد تعمیر شرکت موبایل کمک راهنمایی بخواهید.

 • نکته: در بخش هایی از سیم دوربین سلفی جدید آیفون 5 کاورهایی وجود دارد که باید برای نصب آن در گوشی جدا شوند. می‌توانید این بخش ها را با قیچی یا کاتر برش دهید. در حین جا زدن سیم دوربین سلفی جدید دقت کنید که لاستیک آب بندی اطراف سنسور مجاورت کاملا روی جایگاهش بنشیند، در غیر این صورت سنسور مجاورت گوشی عملکرد درستی از خود نشان نخواهد داد.

نظرات کاربران (0)

guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments