آموزش تعمیرات آیفون: تعویض سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 اپل

آموزش تعویض سیم دکمه پاور و ولوم آیفون ۵ اپل

iPhone 5 Audio Control and Power Button Cable Replacement
درجه سختی : سخت
مراحل : 46
زمان : 45 دقیقه - 3 ساعت
درجه سختی مراحل زمان
سخت 46 45 دقیقه - 3 ساعت

مختصری درباره این آموزش

تعویض سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 اپل عموما در شرایطی انجام می‌شود که هر دو دکمه ولوم و پاور گوشی به صورت همزمان از کار افتاده باشند. البته در برخی شرایط از کار افتادن یکی از این دکم ها هم می‌تواند دلیلی برای تعویض سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 باشد. متاسفانه تعویض سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 کار چندان آسانی نیست و تقریبا 1 الی 3 ساعت از زمان شما را می‌گیرد.

چه چیزهایی نیاز دارید؟

مرحله 1: چسب زدن روی صفحه نمایش

اگر صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری شکسته یا ترک های روی آن وجود دارد، قبل از شروع تعمیر حتما روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.
 • اگر صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری شکسته یا ترک های روی آن وجود دارد، قبل از شروع تعمیر حتما روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.
 • اگر صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری شکسته یا ترک های روی آن وجود دارد، قبل از شروع تعمیر حتما روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.
 • اگر صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری شکسته یا ترک های روی آن وجود دارد، قبل از شروع تعمیر حتما روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.

مرحله 1: چسب زدن روی صفحه نمایش

 • اگر صفحه نمایش آیفون 5 تعمیری شکسته یا ترک های روی آن وجود دارد، قبل از شروع تعمیر حتما روی آن را با چند لایه چسب نواری پهن بپوشانید.

مرحله 2: باز کردن پیچ های لبه زیرین قاب

دو پیچ 3.6 میلیمتری لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 2: باز کردن پیچ های لبه زیرین قاب

 • نکته: قبل از شروع پروسه تعمیر حتما شارژ باتری گوشی را خالی کرده یا به کمتر از 25 درصد برسانید تا احتمال بروز حوادث غیرمترقبه به حداقل برسد.

 • دو پیچ 3.6 میلیمتری لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 3: مشخص کردن روش باز کردن قاب آیفون

به منظور باز کردن قاب آیفون می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. اگر به قاب کش (iSclack) که عکس آن را در تصاویر این بخش می‌بینید دسترسی دارید، باز کردن قاب گوشی را با بکارگیری روشی که در مراحل 4 و 5 شرح داده شده انجام دهید. اما اگر به این ابزار دسترسی ندارید باید از روش دستی استفاده کنید که در مراحل 6، 7 و 8 شرح داده شده است.
 • به منظور باز کردن قاب آیفون می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. اگر به قاب کش (iSclack) که عکس آن را در تصاویر این بخش می‌بینید دسترسی دارید، باز کردن قاب گوشی را با بکارگیری روشی که در مراحل 4 و 5 شرح داده شده انجام دهید. اما اگر به این ابزار دسترسی ندارید باید از روش دستی استفاده کنید که در مراحل 6، 7 و 8 شرح داده شده است.
 • به منظور باز کردن قاب آیفون می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. اگر به قاب کش (iSclack) که عکس آن را در تصاویر این بخش می‌بینید دسترسی دارید، باز کردن قاب گوشی را با بکارگیری روشی که در مراحل 4 و 5 شرح داده شده انجام دهید. اما اگر به این ابزار دسترسی ندارید باید از روش دستی استفاده کنید که در مراحل 6، 7 و 8 شرح داده شده است.
 • به منظور باز کردن قاب آیفون می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. اگر به قاب کش (iSclack) که عکس آن را در تصاویر این بخش می‌بینید دسترسی دارید، باز کردن قاب گوشی را با بکارگیری روشی که در مراحل 4 و 5 شرح داده شده انجام دهید. اما اگر به این ابزار دسترسی ندارید باید از روش دستی استفاده کنید که در مراحل 6، 7 و 8 شرح داده شده است.

مرحله 3: مشخص کردن روش باز کردن قاب آیفون

 • به منظور باز کردن قاب آیفون می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. اگر به قاب کش (iSclack) که عکس آن را در تصاویر این بخش می‌بینید دسترسی دارید، باز کردن قاب گوشی را با بکارگیری روشی که در مراحل 4 و 5 شرح داده شده انجام دهید. اما اگر به این ابزار دسترسی ندارید باید از روش دستی استفاده کنید که در مراحل 6، 7 و 8 شرح داده شده است.

مرحله 4 (در صورت داشتن قاب کش): قرار دادن آیفون در قاب کش

دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.
 • دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.
 • آیفون 5 تعمیری را در قاب کش قرار دهید.
 • دستگیره قاب کش جمع کنید تا کاپ های مکنده آن روی صفحه نمایش و درب پشت آیفون 5 تعمیری بچسبند.

مرحله 4 (در صورت داشتن قاب کش): قرار دادن آیفون در قاب کش

 • دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.

 • آیفون 5 تعمیری را در قاب کش قرار دهید.

 • دستگیره قاب کش جمع کنید تا کاپ های مکنده آن روی صفحه نمایش و درب پشت آیفون 5 تعمیری بچسبند.

 • نکته: حتما از محکم چسبیده شدن کاپ های مکنده روی درب پشت و جلوی آیفون 5 اطمینان حاصل کنید.

مرحله 5 (در صورت داشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.
 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.
 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.

مرحله 5 (در صورت داشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

 • دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا قاب آیفون 5 تعمیری باز شود.

 • نکته: اگر از قاب کش برای باز کردن قاب آیفون 5 تعمیری استفاده کردید، ادامه پروسه تعمیر موبایل آیفون را از مرحله 9 دنبال کنید.

مرحله 6 (در صورت نداشتن قاب کش): نصب ساکشن کاپ

ساکشن کاپ را به گونه‌ای روی صفحه نمایش آیفون تعمیری نصب کنید که نزدیک به لبه زیرین قاب آیفون باشد.

مرحله 6 (در صورت نداشتن قاب کش): نصب ساکشن کاپ

 • ساکشن کاپ را به گونه‌ای روی صفحه نمایش آیفون تعمیری نصب کنید که نزدیک به لبه زیرین قاب آیفون باشد.

 • نکته: دقت کنید که ساکشن کاپ روی دکمه هوم آیفون 5 قرار نگیرد. همچنین از محکم چسبانده شدن کاپ روی نمایشگر آیفون تعمیری اطمینان حاصل کنید.

مرحله 7 (در صورت نداشتن قاب کش): کشیدن ساکشن کاپ

آیفون 5 تعمیری را روی میز کارتان قرار دهید و با نوک قاب باز کن لبه زیرین درب پشت گوشی را نگه دارید. ساکشن کاپ را با دست مخالفتان به سمت بالا و عقب بکشید. سعی کنید تمرکز نیروی کششی اعمالی روی لبه زیرین قاب آیفون معطوف شود. شدت نیروی کششی را به تدریج تا جایی افزایش دهید که شکاف باریکی در لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری ایجاد شود.

مرحله 7 (در صورت نداشتن قاب کش): کشیدن ساکشن کاپ

 • آیفون 5 تعمیری را روی میز کارتان قرار دهید و با نوک قاب باز کن لبه زیرین درب پشت گوشی را نگه دارید. ساکشن کاپ را با دست مخالفتان به سمت بالا و عقب بکشید. سعی کنید تمرکز نیروی کششی اعمالی روی لبه زیرین قاب آیفون معطوف شود. شدت نیروی کششی را به تدریج تا جایی افزایش دهید که شکاف باریکی در لبه زیرین قاب آیفون 5 تعمیری ایجاد شود.

 • نوک قاب باز کن یا اسپاتول را به داخل شکاف لبه زیرین آیفون 5 تعمیری فرو ببرید و آن را در این بخش از قاب گوشی حرکت دهید تا گیره های آن آزاد شوند.

مرحله 8 (در صورت نداشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

نوک اسپاتول یا قاب کش را در لبه های سمت راست و چپ قاب آیفون 5 تعمیری حرکت دهید تا گیره های این قسمت ها هم آزاد شوند و قاب آیفون 5 آماده جداسازی باشد.

مرحله 8 (در صورت نداشتن قاب کش): باز کردن قاب آیفون

 • نوک اسپاتول یا قاب کش را در لبه های سمت راست و چپ قاب آیفون 5 تعمیری حرکت دهید تا گیره های این قسمت ها هم آزاد شوند و قاب آیفون 5 آماده جداسازی باشد.

 • بعد از اینکه قاب آیفون 5 تعمیری کاملا شل شد، ساکشن کاپ را از روی صفحه نمایش گوشی بردارید.

مرحله 9: بستن عمودی درب جلوی آیفون

درب جلوی آیفون 5 تعمیری را به صورت کتابی از لبه زیرین باز کنید و در حالت عمودی به یک تکیه‌گاه مناسب وصل نمایید.

مرحله 9: بستن عمودی درب جلوی آیفون

 • درب جلوی آیفون 5 تعمیری را به صورت کتابی از لبه زیرین باز کنید و در حالت عمودی به یک تکیه‌گاه مناسب وصل نمایید.

 • نکته: به هیچ وجه سعی نکنید که درب جلو و پشت آیفون 5 تعمیری را در این مرحله کاملا از هم جدا نمایید، چون این دو درب در لبه فوقانی خود با کابل های زیادی به هم متصل هستند.

مرحله 10: باز کردن پیچ های براکت کانکتور باتری

پیچ 1.8 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 10: باز کردن پیچ های براکت کانکتور باتری

 • پیچ 1.8 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

 • پیچ 1.6 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

مرحله 11: برداشتن براکت کانکتور باتری

براکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 11: برداشتن براکت کانکتور باتری

 • براکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 12: باز کردن کانکتور باتری

کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را از روی بر گوشی باز کنید.

مرحله 12: باز کردن کانکتور باتری

 • کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری را از روی بر گوشی باز کنید.

 • نکته: مراقب باشید که در حین انجام این کار به سوکت کانکتور باتری آیفون 5 تعمیری آسیبی وارد نشود.

مرحله 13: باز کردن پیچ های براکت گوشه درب پشت

دو پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 13: باز کردن پیچ های براکت گوشه درب پشت

 • دو پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

 • پیچ 1.6 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

مرحله 14: برداشتن براکت گوشه درب پشت

براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 14: برداشتن براکت گوشه درب پشت

 • براکت گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 15: باز کردن سه کانکتور گوشه درب پشت

کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.
 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.

مرحله 15: باز کردن سه کانکتور گوشه درب پشت

 • کانکتورهای دوربین اصلی، ال سی دی و تاچ آیفون 5 تعمیری را به ترتیب از گوشه درب پشت آن باز کنید.

 • نکته: اگر بعد از تعویض سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 و روشن کردن گوشی متوجه شدید که صفحه نمایش آن درست عمل نمی‌کند، احتمالا کانکتور ال سی دی از سوکتش خارج شده است. برای رفع مشکل باید کانکتور را دوباره روی سوکتش نصب و آیفون 5 تعمیر شده را ریستارت کنید. موثرترین روش ریستارت آیفون در این شرایط خارج کردن باتری و نصب مجدد آن است.

مرحله 16: جداسازی کامل درب پشت و جلوی آیفون

درب جلوی آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت آن جدا کنید.

مرحله 16: جداسازی کامل درب پشت و جلوی آیفون

 • درب جلوی آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت آن جدا کنید.

 • از آنجایی که به دنبال تعویض سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 هستید و این قطعه روی درب پشت گوشی سوار است، بنابراین دیگر با درب جلوی آیفون 5 کاری ندارید.

مرحله 17: کشیدن پلاستیک زیر باتری

پلاستیک کوچکی که در لبه سمت راست باتری آیفون 5 واقع شده را با انگشت گرفته و به سمت بالا بکشید تا باتری گوشی از درب پشت آیفون بلند شود.

مرحله 17: کشیدن پلاستیک زیر باتری

 • پلاستیک کوچکی که در لبه سمت راست باتری آیفون 5 واقع شده را با انگشت گرفته و به سمت بالا بکشید تا باتری گوشی از درب پشت آیفون بلند شود.

 • باتری آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا نمایید.

 • نکته: اگر در حین کشیدن پلاستیک کوچک کنار باتری آسیبی به آن وارد شد، باید روشی که در مراحل 18، 19 و 20 شرح داده می‌شود را برای جداسازی باتری آیفون 5 تعمیری انجام دهید. اما اگر باتری آیفون با موفقیت در همین مرحله از درب پشت گوشی جدا شد، ادامه پروسه تعمیر موبایل آیفون را از مرحله 21 دنبال کنید.

مرحله 18 (در صورت پاره شدن پلاستیک کنار باتری): گرما دادن به قاب آیفون

با سشوار یا آی‌اوپنر (iOpener) برای مدت زمان 1 دقیقه به پشت درب پشت آیفون 5 تعمیری گرمای ملایمی بدهید.

مرحله 18 (در صورت پاره شدن پلاستیک کنار باتری): گرما دادن به قاب آیفون

 • با سشوار یا آی‌اوپنر (iOpener) برای مدت زمان 1 دقیقه به پشت درب پشت آیفون 5 تعمیری گرمای ملایمی بدهید.

مرحله 19 (در صورت پاره شدن پلاستیک کنار باتری): بلند کردن باتری

نوک اسپاتول یا قاب باز کن را در زیر باتری آیفون 5 تعمیری فرو برده و آن را از درب پشت گوشی بلند کنید.
 • نوک اسپاتول یا قاب باز کن را در زیر باتری آیفون 5 تعمیری فرو برده و آن را از درب پشت گوشی بلند کنید.
 • نوک اسپاتول یا قاب باز کن را در زیر باتری آیفون 5 تعمیری فرو برده و آن را از درب پشت گوشی بلند کنید.

مرحله 19 (در صورت پاره شدن پلاستیک کنار باتری): بلند کردن باتری

 • نوک اسپاتول یا قاب باز کن را در زیر باتری آیفون 5 تعمیری فرو برده و آن را از درب پشت گوشی بلند کنید.

 • نکته: مراقب باشید که به باتری گوشی آسیبی نزنید یا آن را دچار خمیدگی نکرده تحت فشار قرار ندهید.

مرحله 20 (در صورت پاره شدن پلاستیک کنار باتری): جداسازی باتری

باتری آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 20 (در صورت پاره شدن پلاستیک کنار باتری): جداسازی باتری

 • باتری آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 21: باز کردن کانکتور سیم آنتن زیرین

کانکتور سیم آنتن زیرین آیفون 5 تعمیری که دقیقا در بخش فوقانی اسپیکر گوشی قرار دارد را باز کنید.

مرحله 21: باز کردن کانکتور سیم آنتن زیرین

 • کانکتور سیم آنتن زیرین آیفون 5 تعمیری که دقیقا در بخش فوقانی اسپیکر گوشی قرار دارد را باز کنید.

 • نکته: مراقب باشید که به کانکتور سیم آنتن زیرین آیفون 5 آسیبی وارد نشود.

مرحله 22: باز کردن پیچ براکت بالای درب پشت

دو پیچ 1.5 میلیمتری و 2.3 میلیمتری که به ترتیب در عکس با رنگ قرمز و نارنجی مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 22: باز کردن پیچ براکت بالای درب پشت

 • دو پیچ 1.5 میلیمتری و 2.3 میلیمتری که به ترتیب در عکس با رنگ قرمز و نارنجی مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 23: برداشتن براکت بالای درب پشت

براکت بخش فوقانی درب پشت آیفون 5 تعمیری را از این قسمت جدا کنید.
 • براکت بخش فوقانی درب پشت آیفون 5 تعمیری را از این قسمت جدا کنید.
 • براکت بخش فوقانی درب پشت آیفون 5 تعمیری را از این قسمت جدا کنید.

مرحله 23: برداشتن براکت بالای درب پشت

 • براکت بخش فوقانی درب پشت آیفون 5 تعمیری را از این قسمت جدا کنید.

 • نکته: در برخی مدل های قدیمی تر آیفون 5 ممکن است براکت مذکور به محل نشستن سنسور دوربین اصلی متصل باشد و قابل جداسازی نباشد.

مرحله 24: باز کردن سه کانکتور کابل آنتن

سه کانکتور و کابلی که در عکس های فوق نشان داده شده‌اند را به ترتیب از روی درب پشت آیفون 5 باز کنید.
 • سه کانکتور و کابلی که در عکس های فوق نشان داده شده‌اند را به ترتیب از روی درب پشت آیفون 5 باز کنید.
 • سه کانکتور و کابلی که در عکس های فوق نشان داده شده‌اند را به ترتیب از روی درب پشت آیفون 5 باز کنید.
 • سه کانکتور و کابلی که در عکس های فوق نشان داده شده‌اند را به ترتیب از روی درب پشت آیفون 5 باز کنید.

مرحله 24: باز کردن سه کانکتور کابل آنتن

 • سه کانکتور و کابلی که در عکس های فوق نشان داده شده‌اند را به ترتیب از روی درب پشت آیفون 5 باز کنید.

مرحله 25: باز کردن پیچ های لبه فوقانی درب پشت

دو پیچ 1.3 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 25: باز کردن پیچ های لبه فوقانی درب پشت

 • دو پیچ 1.3 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 26: باز کردن پیچ براکت وسط درب پشت

پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 26: باز کردن پیچ براکت وسط درب پشت

 • پیچ 1.2 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 27: جداسازی براکت وسط درب پشت

براکت وسط درب پشت آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.
 • براکت وسط درب پشت آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.
 • براکت وسط درب پشت آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 27: جداسازی براکت وسط درب پشت

 • براکت وسط درب پشت آیفون 5 تعمیری را از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 28: جداسازی کانکتور لایتنینگ پورت و کنار زدن سیم آن

با نوک اسپاتول کانکتور لایتنینگ پورت آیفون 5 تعمیری را از روی برد گوشی جدا کنید.
 • با نوک اسپاتول کانکتور لایتنینگ پورت آیفون 5 تعمیری را از روی برد گوشی جدا کنید.
 • کانکتور و سیم لایتنینگ پورت را به سمت پایین هدایت کنید تا از مسیر برد گوشی خارج شود.

مرحله 28: جداسازی کانکتور لایتنینگ پورت و کنار زدن سیم آن

 • با نوک اسپاتول کانکتور لایتنینگ پورت آیفون 5 تعمیری را از روی برد گوشی جدا کنید.

 • کانکتور و سیم لایتنینگ پورت را به سمت پایین هدایت کنید تا از مسیر برد گوشی خارج شود.

مرحله 29: بیرون کشیدن خشاب سیم کارت

سوزن باز کننده سیم کارت آیفون 5 را در داخلی مجرای روی لبه سمت راست درب پشت گوشی فرو ببرید.
 • سوزن باز کننده سیم کارت آیفون 5 را در داخلی مجرای روی لبه سمت راست درب پشت گوشی فرو ببرید.
 • سوزن مذکور را به سمت داخل فشار دهید تا خشاب سیم کارت به بیرون هدایت شود.
 • خشاب سیم کارت و متعلقات آن را از لبه درب پشت آیفون جدا کنید.

مرحله 29: بیرون کشیدن خشاب سیم کارت

 • سوزن باز کننده سیم کارت آیفون 5 را در داخلی مجرای روی لبه سمت راست درب پشت گوشی فرو ببرید.

 • سوزن مذکور را به سمت داخل فشار دهید تا خشاب سیم کارت به بیرون هدایت شود.

 • خشاب سیم کارت و متعلقات آن را از لبه درب پشت آیفون جدا کنید.

مرحله 30: باز کردن پیچ های نگهدارنده برد

دو پیچ 2.3 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 30: باز کردن پیچ های نگهدارنده برد

 • دو پیچ 2.3 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

 • دو پیچ 2.7 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده‌اند را باز کنید.

 • پیچ 2.7 میلیمتری استندافی که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

 • نکته: بعد از تعویض سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 و زمانی که در حال بستن پیچ های قطعات و براکت های آیفون هستید، حتما دقت کنید که هر پیچ را در مجرای صحیح و مخصوص خودش قرار دهید. در غیر این صورت ممکن است فشاری که برای بستن پیچ ها در مجاری نادرست وارد می‌کنید آسیب جدی به برد و قطعات سخت افزاری آیفون تعمیر شده وارد نماید.

مرحله 31: بلند کردن و چرخاندن برد آیفون

لبه زیرین برد آیفون 5 تعمیری را با انگشت گرفته و آن را 90 درجه در راستای پادساعت‌گرد بچرخانید.
 • لبه زیرین برد آیفون 5 تعمیری را با انگشت گرفته و آن را 90 درجه در راستای پادساعت‌گرد بچرخانید.
 • لبه زیرین برد آیفون 5 تعمیری را با انگشت گرفته و آن را 90 درجه در راستای پادساعت‌گرد بچرخانید.
 • لبه زیرین برد آیفون 5 تعمیری را با انگشت گرفته و آن را 90 درجه در راستای پادساعت‌گرد بچرخانید.

مرحله 31: بلند کردن و چرخاندن برد آیفون

 • لبه زیرین برد آیفون 5 تعمیری را با انگشت گرفته و آن را 90 درجه در راستای پادساعت‌گرد بچرخانید.

 • نکته: به هیچ وجه سعی نکنید که برد آیفون را کاملا از درب پشت گوشی جدا نمایید.

مرحله 32: باز کردن کانکتور متصل کننده برد به درب پشت

کانکتور آنتن وای فای آیفون 5 تعمیری که منجر به وصل شدن مادربرد آیفون 5 به درب پشت گوشی شده را باز کنید.
 • کانکتور آنتن وای فای آیفون 5 تعمیری که منجر به وصل شدن مادربرد آیفون 5 به درب پشت گوشی شده را باز کنید.
 • کانکتور آنتن وای فای آیفون 5 تعمیری که منجر به وصل شدن مادربرد آیفون 5 به درب پشت گوشی شده را باز کنید.

مرحله 32: باز کردن کانکتور متصل کننده برد به درب پشت

 • کانکتور آنتن وای فای آیفون 5 تعمیری که منجر به وصل شدن مادربرد آیفون 5 به درب پشت گوشی شده را باز کنید.

مرحله 33: جداسازی برد آیفون

برد آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 33: جداسازی برد آیفون

 • برد آیفون 5 تعمیری را کاملا از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 34: برداشتن ضربه‌گیر زیر دکمه پاور

ضربه‌گیر پشت دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را با اسپاتول از درب پشت گوشی جدا کنید.
 • ضربه‌گیر پشت دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را با اسپاتول از درب پشت گوشی جدا کنید.
 • ضربه‌گیر پشت دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را با اسپاتول از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 34: برداشتن ضربه‌گیر زیر دکمه پاور

 • ضربه‌گیر پشت دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را با اسپاتول از درب پشت گوشی جدا کنید.

مرحله 35: باز کردن پیچ های براکت گوشه درب پشت

دو پیچ 2.9 میلیمتری و 1.6 میلیمتری نگهدارنده براکت مابین لنز دوربین اصلی و چراغ فلش آیفون 5 تعمیری را باز کنید.
 • دو پیچ 2.9 میلیمتری و 1.6 میلیمتری نگهدارنده براکت مابین لنز دوربین اصلی و چراغ فلش آیفون 5 تعمیری را باز کنید.
 • پیچ 1.9 میلیمتری براکت روی لبه فوقانی درب پشت آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 35: باز کردن پیچ های براکت گوشه درب پشت

 • دو پیچ 2.9 میلیمتری و 1.6 میلیمتری نگهدارنده براکت مابین لنز دوربین اصلی و چراغ فلش آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

 • پیچ 1.9 میلیمتری براکت روی لبه فوقانی درب پشت آیفون 5 تعمیری را باز کنید.

مرحله 36: جداسازی براکت گوشه درب پشت

برات گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 36: جداسازی براکت گوشه درب پشت

 • برات گوشه درب پشت آیفون 5 تعمیری را بردارید.

مرحله 37: کنار زدن کلیپس نگهدارنده پشت دکمه پاور

با نوک اسپاتول کلیپس نگهدارنده پشت دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را به سمت پایین هول دهید.
 • با نوک اسپاتول کلیپس نگهدارنده پشت دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را به سمت پایین هول دهید.
 • با نوک اسپاتول کلیپس نگهدارنده پشت دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را به سمت پایین هول دهید.

مرحله 37: کنار زدن کلیپس نگهدارنده پشت دکمه پاور

 • با نوک اسپاتول کلیپس نگهدارنده پشت دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را به سمت پایین هول دهید.

مرحله 38: جداسازی دکمه پاور

دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را با نوک اسپاتول به سمت داخل هول دهید و آن را از درب پشت گوشی جدا نمایید.
 • دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را با نوک اسپاتول به سمت داخل هول دهید و آن را از درب پشت گوشی جدا نمایید.
 • دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را با نوک اسپاتول به سمت داخل هول دهید و آن را از درب پشت گوشی جدا نمایید.
 • دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را با نوک اسپاتول به سمت داخل هول دهید و آن را از درب پشت گوشی جدا نمایید.

مرحله 38: جداسازی دکمه پاور

 • دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را با نوک اسپاتول به سمت داخل هول دهید و آن را از درب پشت گوشی جدا نمایید.

مرحله 39: باز کردن پیچ های نگهدارنده ویبراتور

پیچ 2.3 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.
 • پیچ 1.7 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.
 • پیچ 1.6 میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

مرحله 39: باز کردن پیچ های نگهدارنده ویبراتور

 • پیچ 2.3 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

 • پیچ 1.7 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

 • پیچ 1.6 میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

مرحله 40: برداشتن ویبراتور

ویبراتور یا موتور لرزشی آیفون 5 تعمیری را از گوشه درب پشت جدا کنید.

مرحله 40: برداشتن ویبراتور

 • ویبراتور یا موتور لرزشی آیفون 5 تعمیری را از گوشه درب پشت جدا کنید.

مرحله 41: باز کردن پیچ های براکت دکمه ولوم

پیچ 1.5 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 41: باز کردن پیچ های براکت دکمه ولوم

 • پیچ 1.5 میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

 • دو پیچ 1.8 میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده‌اند را باز کنید.

مرحله 42: برداشتن سوئیچ رینگر

با نوک اسپاتول براکت یا کلیپش پشت رینگر سوئیچ را به سمت عقب کشیده و این دکمه را از لبه درب پشت گوشی خارج کنید.
 • با نوک اسپاتول براکت یا کلیپش پشت رینگر سوئیچ را به سمت عقب کشیده و این دکمه را از لبه درب پشت گوشی خارج کنید.
 • با نوک اسپاتول براکت یا کلیپش پشت رینگر سوئیچ را به سمت عقب کشیده و این دکمه را از لبه درب پشت گوشی خارج کنید.

مرحله 42: برداشتن سوئیچ رینگر

 • با نوک اسپاتول براکت یا کلیپش پشت رینگر سوئیچ را به سمت عقب کشیده و این دکمه را از لبه درب پشت گوشی خارج کنید.

مرحله 43: برداشتن دکمه ولوم

براکت پشت دکمه ولوم آیفون 5 تعمیری را کنار بزنید و دکمه ولوم گوشی را از پشت آن خارج کنید.
 • براکت پشت دکمه ولوم آیفون 5 تعمیری را کنار بزنید و دکمه ولوم گوشی را از پشت آن خارج کنید.
 • براکت پشت دکمه ولوم آیفون 5 تعمیری را کنار بزنید و دکمه ولوم گوشی را از پشت آن خارج کنید.

مرحله 43: برداشتن دکمه ولوم

 • براکت پشت دکمه ولوم آیفون 5 تعمیری را کنار بزنید و دکمه ولوم گوشی را از پشت آن خارج کنید.

مرحله 44: باز کردن گیره براکت دکمه پاور

با نوک اسپاتول گیره گوشه براکت دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را آزاد کنید.
 • با نوک اسپاتول گیره گوشه براکت دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را آزاد کنید.
 • با نوک اسپاتول گیره گوشه براکت دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را آزاد کنید.

مرحله 44: باز کردن گیره براکت دکمه پاور

 • با نوک اسپاتول گیره گوشه براکت دکمه پاور آیفون 5 تعمیری را آزاد کنید.

مرحله 45: باز کردن سمت راست سیم دکمه پاور و ولوم

نوک اسپاتول را زیر سمت راست سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 تعمیری قرار داده و آن را از روی درب پشت گوشی باز کنید.
 • نوک اسپاتول را زیر سمت راست سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 تعمیری قرار داده و آن را از روی درب پشت گوشی باز کنید.
 • نوک اسپاتول را زیر سمت راست سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 تعمیری قرار داده و آن را از روی درب پشت گوشی باز کنید.

مرحله 45: باز کردن سمت راست سیم دکمه پاور و ولوم

 • نوک اسپاتول را زیر سمت راست سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 تعمیری قرار داده و آن را از روی درب پشت گوشی باز کنید.

مرحله 46: تعویض سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5

با نوک اسپاتول لبه سما چپ سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 تعمیری را هم از روی درب پشت گوشی آزاد کنید.
 • با نوک اسپاتول لبه سما چپ سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 تعمیری را هم از روی درب پشت گوشی آزاد کنید.
 • با نوک اسپاتول لبه سما چپ سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 تعمیری را هم از روی درب پشت گوشی آزاد کنید.
 • می‌توانید تعویض سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 را انجام دهید. برای بستن گوشی کافیست تمام مراحل تعمیر موبایل شرح داده شده را به ترتیب از انتها با ابتدا دوباره انجام دهید. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل تعمیر موبایل آیفون سوالی داشتید، می‌توانید ضمن تماس با کارشناسان واحد پشتیبانی شرکت موبایل کمک از آن ها راهنمایی دقیق تری بخواهید.

مرحله 46: تعویض سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5

 • با نوک اسپاتول لبه سما چپ سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 تعمیری را هم از روی درب پشت گوشی آزاد کنید.

 • می‌توانید تعویض سیم دکمه پاور و ولوم آیفون 5 را انجام دهید. برای بستن گوشی کافیست تمام مراحل تعمیر موبایل شرح داده شده را به ترتیب از انتها با ابتدا دوباره انجام دهید. چنانچه در رابطه با هر یک از مراحل تعمیر موبایل آیفون سوالی داشتید، می‌توانید ضمن تماس با کارشناسان واحد پشتیبانی شرکت موبایل کمک از آن ها راهنمایی دقیق تری بخواهید.

نظرات کاربران (0)

guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments